VOORJAARS-LEDENVERGADERING PFDB

 

 

Datum: 20 april 2016

Plaats: Zalen “Tivoli”, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden

Aanvang:        20.00 uur

 

 

Agenda

 

01.         Opening

02.         Vaststelling agenda

03.         Mededelingen

04.        Notulen van de najaars-ledenvergadering

05.         Jaarverslag

06.        Prijsuitreiking beker- en clubcompetitie

Pauze

07.        Jeugdactiviteiten

08.         KNDB zaken

09.         Eventuele voorstellen van de clubs

10.         Rondvraag

11.         Sluiting

 

 

KOMT ALLEN