PFDB - Voorjaarsledenvergadering

Datum:      woensdag 16 april 2014
Locatie:     Zalen Tivoli, Huizumerlaan 59, 8934 BD  Leeuwarden
                   Tel. 058-2890482
Aanvang:  20.00 uur

 

Agenda

 1.  Opening

 

 2. Vaststelling agenda

 

 3. Mededelingen

 

 4. Notulen najaarsledenvergadering 2013

 

 5. Jaarverslag 2013

 

 6. Prijsuitreiking clubcompetitie 2013-2014

 

 7. Prijsuitreiking Bekercompetitie 2013-2014

 

 8. Pauze

 

 9. Discussiepunt Ledenontwikkeling PFDB

 

10. Jeugdactiviteiten

 

11. Eventuele voorstellen damclubs

 

12. KNDB-zaken

 

13. Rondvraag

 

14. Sluiting