P.F.D.B. - Najaars-ledenvergadering

 

 

Datum:        woensdag 18 september 2013

Plaats:         Zalen “Tivoli”, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden

Aanvang:    20.00 uur

 

 

 

Agenda

 

01.    Opening

 

02.    Vaststellen van de agenda

 

03.    Mededelingen / KNDB zaken

 

04.    Notulen van de voorjaars-ledenvergadering

 

05.    Financiën

 

06.    pauze

 

07.    Beker- en clubcompetitie

 

08.    FK

 

09.    Jeugdactiviteiten

 

10.    Eventuele voorstellen van de clubs

 

11.    Bestuurszaken:Afscheid DouweKootstra

 

12.    Rondvraag

 

13.    Sluiting

 

 

Komt allen.