Provinciale Friese Dambond
  opgericht 7-1-1928                                                                  www.pfdb.nl

P.F.D.B. - Nieuws maart 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Strijd om de PFDB-beker 2020 - DCF-1 kampioen
 

Op donderdag 12 maart 2020  werd in dorpshuis  'Ien en Mien' te Goutum de finale verspeeld van de PFDB-bekercompetitie.

Damcombinatie Fryslân-1 won met 3-5 van Huizum-1

Op de foto zien we Gerlof Kolk  en Anton Schotanus, Oege Dijkstra en Erwin Heslinga, Taeke Kooistra en Anne Piet Kooistra en op het laatste bord Jan Algra en Jan Adema.

 

 

Foto: SAN

 

Redactie: Sietse Nagel                                                          

 

Alle damactiviteiten zijn tot    1 juni   2020 afgelast

i.v.m. het Corona-virus

 

Activiteiten in maart

- Vrijdag   6 maart    > Sytse Terpstra Sneldamtoernooi

- Zaterdag  7 maart    > Start FK Dammen

- Dinsdag  10 maart    > Sneldammen Harlingen

- Woensdag 18 maart    > Oefen Kloksimultaan Oerterp

- Zaterdag 21 maart    > Steenwijker Damdag

 

Activiteiten in april

- Zaterdag 10 april    > NK Dammen (start) Kraggenburg

- Zaterdag 11 april    > Open Sneldamtoernooi Kraggenburg

- Zaterdag 18 april    > FK Sneldammen

- Zaterdag 25 april    > Aanval WR Kloksimultaan

 

Agenda Jeugdtoernooien 2019-2020

 

Regio-Cup

6: Dedemsvaart  14 maart ???

 

Jeugd-sneldamtoernooien van half 7 tot 8 uur 's avonds:

- dinsdag  10 maart    > Rinsumageest

 

Jeugd Damkampioenschap van Friesland

- zaterdag 28 maart    > Rinsumageest voorrondes

- zaterdag 11 april    > Rinsumageest finales

26-03-2020:  Telman versus Mantel

 

 

door Sietse Nagel.

 

In het jubileumboek van de P.F.D.B. (2003), 'Liefhebbers en Topdammers', heeft

Piet Tuik een verhaal geschreven over Jan Mantel, de dammende dokter uit Weidum.

Hij was de eerste damkampioen van Friesland, toen het coronavirus nog ver weg was.

 

Tuik schrijft o.a. dat Jan Mantel, die zich in zijn vrije tijd bezig hield met dammen, schaken en biljarten, onder het pseudoniem 'Telman' speelde, een anagram.

Blijkbaar was dammen voor een dokter niet gebruikelijk of wilde hij er tijdens zijn werk niet op worden aangesproken.

Na 1934 zou hij niet meer in wedstrijdverband zijn uitgekomen in de damwereld.

Wel speelde hij thuis nog wel eens wat.

 

Het internet afspeurende kwam ik bij toeval in het Leeuwarder Nieuwsblad van

27 december 1932 een damrubriek tegen, waar als redacteur gewoon de naam

J.  Mantel staat met de achtervoeging 'arts'.  Dit gaf de rubriek wellicht extra status.

Dus het kon wel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hele rubriek kreeg ik niet helemaal in beeld, maar dit geeft een indruk.

Rechts onderaan nog wat uitslagen van de onderlinge competitie van de in dat jaar opgerichte Damclub Huizum. Toen speelde de club blijkbaar op de vrijdagavond.

In de niet zichtbare uitslagen stond ook de naam van de uitbater van Lunchroom
'De Schrans', tevens de clubvoorzitter en medeoprichter Ulbe de Vlas.

Hij verloor van B. Polstra.

 

 

Piet Tuik schreef in het jubileumboek dat Mantel met zijn auto de sloot inreed
begin jaren 50 en daar zonder kleerscheuren vanaf kwam.
In het onderstaande verhaal dat ik tegenkwam op internet, over Weidumer huisartsen,
is sprake van twee auto-ongelukken in 1931 en in 1932.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Mantel, arts te Weidum van 1917 tot juli 1956

(geboren te Utrecht op 30 mei 1889, overleden te Groningen op 3 juli 1956),
 

 

Dr Jan Mantel was de opvolger van dr E.J. Hamburger, hij vestigde zich in 1917 in Weidum ten huize van E.J. Hamburger’ (LC 25-06-1917).
Zijn werkgebied was Weidum, Easterwierrum, Mantgum, Jorwert, Jellum, Hilaard. Op 30 mei 1916 trouwde hij te Groningen met Annette Helena Dievertje (Nettie) Ritsema (geb Winschoten 3 oktober 1891).
 

In 1931 en 1932 overleefde dokter Mantel twee auto-ongelukken.
Op 17 november 1931 reed hij in dikke mist met zijn auto in de vaart onder Wirdum. Hij wist zich, samen met nog vier inzittenden, met grote moeite te bevrijden en op het droge te komen. De auto werd later in zwaar gehavende toestand met een kraan uit de vaart getrokken.
In december 1932, uit de richting van Weidum komend, botste hij in Jellum op een uit Hilaard komende vrachtauto van de gebroeders Wiersma te Boksum.
Men gaf elkaar signalen, maar kon elkaar niet zien daar het uitzicht belemmerd was. Krachtig remmen kon niet voorkomen dat men op elkaar botste.

Bovendien reed Mantel dwars door het ijzeren hek van H. de Jong.
Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor.


Mantel was een verwoed dammer en biljarter. Hij biljartte in Leeuwarden bij ‘de Friesche Club’ waar hij menige prijs won. Dr Jan Mantel overleed op 3 juli 1956
op 67-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Groningen, nadat hij bijna 40 jaar lang in Weidum en wijde omgeving zijn dokterspraktijk had uitgeoefend.

In de Leeuwarder Courant stond, behalve een bericht over de begrafenis in Weidum, ook een ingezonden Fries stuk ‘Us dokter is rest….’ van een

zekere W.B.H. te Fûns ter nagedachtenis aan dokter Mantel. (LC 09-07-1956).
Zijn echtgenote Nettie Ritsema werd ruim 102 jaar oud en overleed in Weidum
op 24 februari 1994. Overeenkomstig haar wens vond de crematie in stilte plaats.
Haar naam staat tussen die van haar man en dochter op een grafsteen op het kerkhof van Weidum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-03-2020:  Uitstel Aanval Wereldrecord Kloksimultaan

 

 

door Johan Teake Dekker

 

 

Beste lezer,

Op 9 maart 2020 begon de rijksoverheid met het aankondigen van de eerste maatregelen rondom de bestrijding van het COVID-19 virus. De organisatie van de Aanval op het Wereld Record Klok Simultaan Dammen dacht op dat moment alleen nog maar aan alternatieve manieren van handen schudden voor het wensen van een goede partij.

Op 23 maart heeft de rijksoverheid aangekondigd dat bijeenkomsten, ook minder dan 100 mensen, tot 1 juni worden verboden. Daags later bleek het om “vergunning plichtige”-
bijeenkomsten te gaan. De strekking van de maatregelen is om organisatoren duidelijkheid te geven over het doorgaan van geplande bijeenkomsten, in het kader van  voorbereidingen en te maken kosten.

Door de onzekerheid van eventuele te verlengen maatregelen, de verwachtte aantal bezoekers op Sportstad Heerenveen tijdens de Aanval en de mogelijke veiligheidsrisico’s heeft onze organisatie
 besloten de Aanval uit te stellen. De FMJD, KNDB en Sportstad Heerenveen hebben hun medewerking verleend aan het besluit voor het uitstellen van de Aanval.

Wij vragen om jullie begrip voor dit besluit.

De organisatie tracht zo spoedig mogelijk tot een nieuwe datum te komen en hoopt dat deelnemers, sponsoren en anderzijds betrokkenen hun inzet voor de nieuwe datum ook willen blijven geven.

Wij hopen dat iedereen in deze tijden voldoende gezond kan blijven! 

23-03–2020:  Geen damactiviteiten meer tot 1 juni 2020

 

 

In een verklaring vanavond door de regering is de eerdere maatregel om niet meer bijeen te komen tot 6 april a.s. verlengd naar 1 juni 2020.

Men probeert zo het Corona-virus te remmen en het niet snel te laten verspreiden.

Alleen voor boodschappen en andere dringende zaken de deur uit. En anderhalve meter afstand houden in de supermarkt enzovoort.

 

De maatregel betekent behalve een domper voor de damwereld, dat steeds meer geplande activiteiten en toernooien niet doorgaan.

We noemen de Aanval op het Wereldrecord Kloksimultaan van Johan Teake Dekker, die zou plaatsvinden op 25 april. Hopelijk is alle energie, die er tot nu toe is ingestoken niet voor niets geweest en kan dit evenement later in het jaar alsnog doorgaan.

 

Wat ook stagneert is het pas gestarte persoonlijk damkampioenschap van Friesland.

Na 1 ronde hebben alle deelnemers in de ereklas elk 1 punt. Er waren nog 4 ronden te gaan.

 

Het NK Dammen in Kraggenburg gaat niet door.

 

Het NK Veteranen is afgelast

 

De start van het Benelux vet Zomertoernooi zal eerst ook niet van start gaan.

 

Salou Open is eveneens in gevaar en lijkt ons ook niet door te gaan.

 

Het is de vraag hoe de diverse damverenigingen met hun abrupt afgebroken seizoen zullen omgaan. Alsnog afmaken op een later moment of .........

Op van nationale nacompetitiewedstrijden na, was de teamcompetitie precies op tijd afgelopen.

 

Wat natuurlijk ook niet doorgaat is de PFDB-voorjaarsvergadering.

Dit zou op 15 april a.s. zijn.

We wachten nadere berichten af.

 

Intussen hopen we dat  niemand slachtoffer zal worden van het virus. Zelf kennen we niemand, maar het aantal getroffenen is stijgende. We kunnen maar één ding zeggen:

 

Houd vol, houd moed !

23-03-2020:  Roel Bergsma was even terug in Regio Fryslân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roel Bergsma werd geboren op 23 november 1917 te Wartena en overleed op 31 maart 1988 te Terhorne.

 

Hij was vanaf 1948 een periode van 30 jaar voorzitter van de PFDB. De damrubriek in de Leeuwarder Courant voerde hij gedurende 40 jaar.

 

We hadden op www.damclubhuizum.nl wel wat feiten en afbeeldingen staan, maar die zijn allemaal zwart / wit. Op zaterdag 21 maart 2020 zond Omrop Fryslân het programma 'Gewest Fryslân' uit, een afgeleide van het programma 'Gewest tot Gewest', waarin Johan van der Zee de Friese items vaak op zich nam. In 'Gewest Fryslân' blikt hij hier samen met Eelke Lok op terug. Deze keer ging het over het toerisme in de Friese watersportdorpen. En ineens zagen we Roel Bergsma in kleur als woordvoerder in Terhorne. Geheel tegen zijn gewoonte in voert hij het woord in het Hollands.

Wie het nog eens even wil bekijken, kan dat doen vanaf ongeveer 7 min 14 sec.:

 

https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/gewest-fryslan-fan-21-maart-2020-1700

16-03-2020:  NK Dammen uitgesteld wegens Corona-virus-crisis

 

 

Brief aan de Nk-deelnemers van de voorzitter

Gezien de nog steeds voortdurende verspreiding van het coronavirus en de wederom nieuwe steeds ingrijpender maatregelen voor de Nederlandse samenleving hebben de besturen van de Koninklijke Nederlandse Dambond en van Stichting Aanzet na onderling overleg helaas moeten besluiten om het Nederlands Kampioenschap van Nederland 2020 te verplaatsen naar een later moment in het jaar.

Dit besluit is mede genomen na overleg met het NOC*NSF. Ofschoon dit een triest besluit is voor velen (spelers, damliefhebbers, organisatoren, sponsoren, subsidiënten en Hotel van Saaze) willen alle partijen bijdragen aan hun maatschappelijke medeverantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan.

Stichting Aanzet is in nauw overleg met de KNDB en Hotel van Saaze op zoek naar latere periode dit jaar. Hopelijk wordt het later dit jaar een mooi festijn. Voornoemde partijen zullen daarvoor weer hun best doen.
 Ik heb grote bewondering voor de bestuurders van Stichting Aanzet, die ondanks deze grote tegenvaller hun best blijven doen om een mooi evenement voor de damsport en voor onze topsporters te realiseren. En dat ze daar goed in zijn hebben ze veelvuldig in het verleden bewezen!

 

Ik hoop dat je later onder gunstiger omstandigheden een mooi kampioenschap mag meemaken.

Voor vragen kan je altijd bij mij of bij het bondsbureau terecht.


Met vriendelijke groet,
Frans de Jonge
voorzitter KNDB, namens het bestuur van de KNDB

15-03-2020:  PFDB Voorjaars-ledenvergadering op 15 april 2020

 

 

Secretaris Oscar Veltman laat onder voorbehoud weten dat de voorjaars-ledenvergadering staat gepland op woensdag 15 april in Het Hof van Schoterland.

Het is op dit moment niet zeker of de vergadering kan doorgaan.

De notulen van 18 september 2019 zijn vrijgegeven en inmiddels gepubliceerd en vindbaar in het rolmenu achter 'Bestuursnieuws' enz.

15-03-2020:  FK Dammen stilgelegd

 

 

In verband met het rondwarende Corona-virus over de wereld, in het land en hier en daar in Friesland, is besloten om het persoonlijk damkampioenschap van Friesland stil te leggen, voorlopig tot 1 april 2020.

 

Diverse sportevenementen, zo ook damevenementen, gaan niet door.

Scholen, theaters en zwembaden zijn dicht om het virus zo weinig mogelijk kans te geven om zich te verspreiden.

 

Hopelijk is alles over een maand weer genormaliseerd en kunnen we onze hobby weer gewoon voortzetten.

 

Voorkomen is beter dan genezen.

14-03-2020:  Damdiploma's in Oerterp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damschool Oerterp heeft 6 Wiersma Zwart diploma’s uitgereikt.

vlnr: Manoel, Anne, Ethan, Evan, Hessel en Geerlan.

Geerlan had de meeste vragen goed beantwoord.

 

 

Foto: Richard Koot.

14-03-2020:  Afgelasting jeugdwedstrijden

 

 

Bericht van Arnold Wiegersma:

 

De KNDB heeft alle damwedstrijden tot 31 maart 2020 afgelast.
Dit betekent dat ook de halve finale van het FK Jeugddammen niet doorgaat.

 

Vooralsnog is het de bedoeling om de finale op 11 april 2020 wel door te laten gaan.
Er zal dan gespeeld worden volgens het Zwitsers systeem.

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen in de gaten.

13-03-2020:  Damcombinatie Fryslân-1 winnaar PFDB-beker

 

 

Op donderdag 12 maart 2020 werd in Dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum de finale en de troostfinale gespeeld van de strijd om de PFDB-beker tussen Huizum-1 en DCF-1 en tussen Huizum-2 en DCF-2.

 

Damcombinatie Fryslân-1 won met 3-5 van Huizum-1. Oege Dijkstra van DCF-1 won van Erwin Heslinga. Hierna won Anne Piet Kooistra namens Huizum van Taeke Kooistra. Jan Algra en Jan Adema hielden elkaar op remise. Gerlof Kolk won van Anton Schotanus, die achteraf moest horen dat hij een winnende combinatie  over vijf stukken had gemist.

 

Damcombinatie Fryslân-2 had geen kind aan het team dat Huizum-2 kon opstellen.

Door de Corona-publicaties van de KNDB en het NOC-NSF in de vooravond, besloten enige Huizum-spelers niet naar de club te komen. Zij volgden een verstandige weg, maar dit betekende wel dat Huizum-2 niet op volle kracht was.

Maar er zaten vier spelers, die hun uiterste best deden.

 

Bart Adema verloor van Piet Leijenaar, Sietse Nagel kwam tot een spannende stand tegen Hans Zondervan, waarbij met opzet de boel op de spits werd gedreven.

Bij de afwikkeling, die Zondervan nam had Nagel zich verkeken op het slagwerk, waardoor hij verkeerd op slag kwam te slaan met schijfverlies en partijverlies.

Jan Bosselaar hield lang stand tegen de sterke Willem Leijenaar, maar uiteindelijk moest hij opgeven. Bart Visser kwam wel tot een punt tegen Nick de la Fonteyne.

 

DCF-1 dus bekerwinnaar en DCF-2  3e achter Huizum-1. Deze teams zullen Friesland vertegenwoordigen in de strijd om de KNDB-cup.

 

FK - ronde 1

De inhaalpartij voor het FK hoofdklas tussen Wim Riddersma en Bram Scholma is geëindigd in remise.

13-03-2020:  Wijbrandus de Wit, 2e voorzitter van  Dambond Friesland

                         kwam niet levend terug uit Neuengamme

 

 

door Sietse Nagel.

 

Enkele jaren geleden heb ik voor mijn toenmalige werkgever informatie op de website gezet over een aantal verzetsslachtoffers uit Friesland. Hierbij was een belastingcommies uit Harlingen,

die de zorg op zich had genomen voor onderduikers.

Zijn naam is Wijbrandus de Wit.

 

Wijbrandus de Wit is geboren op 25 mei 1889 te Baard.

Hij was woonachtig in Harlingen. Na verrraad werden in de periode van 9 t/m 13 januari in 1945   25 mannen opgepakt door de Duitse bezetters, waaronder De Wit. Ze worden eerst naar het Huis van Bewaring in Leeuwarden gebracht en op 15 januari naar het beruchte Scholtenshuis te Groningen.

Op 16 januari worden ze in veewagens per spoor afgevoerd naar KZ Neuengamme. Na een reis van twee dagen komen ze daar aan. Hier is Wijbrandus de Wit op ca. 10 februari 1945 overleden, waarschijnlijk door uitputting.

 

Enige weken nadat ik dit op de website had gezet, had ik contact met een oud-klasgenote, diie af en toe in verband met hulp aan haar ouders in Leeuwarden bij mij logeert. We kwamen erachter dat dit haar opa betrof. Toevallig.

 

Onlangs heb ik de bestuurssamenstellingen van Dambond Friesland / PFDB, die eerder al verdeeld over twee jubileumboeken deels werd gepubliceerd, op www.pfdb.nl gezet. Het viel mij op, dat hierbij vanaf 1934 een W. de Wit uit Harlingen stond als zijnde 2e voorzitter. Zou dit dezelfde zijn. Zijn naam komt niet voor in lijstjes van dammers, die de oorlog niet hebben overleefd.

 

Kijkende in het adresboek van 1928 bleek dat daar maar één W. de Wit in stond. Navraag via mijn logée bij haar ouders, leverde niet veel op, behalve dat haar vader zich na enige dagen herinnerde dat er wel een damspel in huis was en nog wat spullen.

Dit moet dan geweest zijn in het huis van zijn schoonmoeder, de weduwe.

 

Ik wilde het uitzoeken bij Tresoar aan de hand van het daar rustende PFDB-archief en maakte een afspraak.  Het onderzoek duurde 3 uren. Ik vond  tekst zonder datum achter de notulen van 1943, van 1945 en waarschijnlijk van de hand van de toenmalige secretaris Hans de Boer, waarin stond:

 

'Gekomen tot de vraag in hoeverre bij onzen bond afdeelingen zijn, die ten gevolge de bezetting leden uit hun midden hebben zien weggerukt, staan ons officieel geen gegevens ten dienste.

Intusschen is ons bekend geworden, dat de vroegere 2e bondsvoorzitter den heer W. de Wit van Harlingen als slachtoffer van zijn plicht is gevallen’, evenals Siep de Vries van Leeuwarden en (in potlood) de Jong van Huizum.

Ook ons eenigst eerelid de heer J. Lamminga heeft in verband met zijn hoogen leeftijd de vrrede niet meer overleefd.

In materieel opzicht waren er clubs te noemen die schier alles verloren hadden.

Voor het sportieve gebaar van de D.C. L. een gedeelte van haar materiaal aan noodlijdende vereenigingen af te staan, zijn wij deze club zeer erkentelijk !'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit blijkt dat de W. de Wit van de dambond de oorlog niet heeft overleefd.

Dit stemde overeen met Wijbrandus de Wit.

 

Maar ik was nog op zoek naar hard bewijs, naar een adres of een geboortedatum.

Na diverse notulen te hebben doorgenomen, kwam ik aan bij een map, waarin een lijst was met clubgegevens, zoals wie er in het bestuur zaten, in welk speellokaal de club speelde enz. Hierop ook de gegevens van Damclub Harlingen (niet Excelsior, die een tijdje later is opgericht) en al snel vond ik wat ik zocht. In het bestuur zat behalve een

R. de Swart, een H. de Wit ook de gezochte W. de Wit. Achter zijn naam stond de straatnaam en het huisnummer (Bosboom Toussaintstraat 61) van de grootouders van mijn logée. Waarschijnlijk het enige vindbare bewijs. Tenzij er in het niet geraadpleegde bondsblad 'De Kroonschijf' dergelijke gegevens staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2e voorzitter van de Dambond Friesland was dus Wijbrandus de Wit, die in 1945
is omgekomen in het ten zuidoosten van Hamburg gelegen concentratiekamp Neuengamme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grafsteen van de in 1951 op de Algemene begraafplaats te Harlingen herbegraven Wijbrandus de Wit.

 

 

Wijbrandus de Wit was een bij zijn club en bij de bond betrokken man. Tijdens het 10-jarig jubileum in 'De Groene Weide' te Leeuwarden van de Dambond Friesland in 1938 droeg hij een gedicht voor, waarna het door de leden van Damclub Harlingen werd gezongen. Later stond er een damrevue op het programma uitgevoerd door de Harlinger cabaretgroep 'S.O.S.', waarvan de leden de strijd tussen de witte en de zwarte schijven opvoerden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Harlinger cabaretgezelschap S.O.S. in 'De Groene Weide' te Leeuwarden 1938.

Hierop staat nog een tante van mijn aangetrouwde oom. Ze staat 3e van rechts.  
Dit zal een Van der Heide zijn. Alweer toeval ?

 

 

Wijbrandus de Wit kon tijdens vergaderingen complimenten uitdelen en nadat hij een vergadering had geleid, ontving hij van het oudste bestuurslid J. Posthumus een compliment voor het feit dat hij de vergadering rustig en prettig had geleid.

 

Voor zover we dit kunnen afleiden uit de stukken, was Wijbrandus de Wit een sociaal correcte man, die niet ouder mocht worden dan 55 jaar.

Laten we even aan hem denken op bijvoorbeeld 4 mei.

12-03-2020: Alle (dam)sportactiviteiten afgelast t/m 31 maart

 

 

Van de KNDB-site.

 

 

Laatst gewijzigd op: 12 maart 2020

 

 • De KNDB volgt de richtlijnen van NOC*NSF. Vanmiddag heeft NOC*NSF besloten alle sportactiviteiten tot en met 31 maart af te gelasten in verband met het Coronavirus, zie het bericht van algemeen directeur Gerard Dielesen hieronder.
 • Dit betekent dat – in elk geval tot 31 maart – alle wedstrijden, trainingen en bijeenkomsten afgelast worden. De KNDB adviseert de verenigingen en provinciale bonden deze richtlijn te volgen.
  De volgende KNDB-wedstrijden en KNDB-activiteiten zijn afgelast:
  – 14 maart: nacompetitie
  – 14 maart: CAT
  – 15 maart: CJT en CPT
  – 16 tot en met 21 maart: NK vrouwen
  _ 16 tot en met 21 maart: NK categorie B en C
  – 21 maart: HF junioren
  – 21 maart: HF pupillen
  – 28 maart: HF aspiranten
  Er zijn nog geen vervangende data vastgesteld. Het is nog onduidelijk hoe de situatie zich na 31 maart zal ontwikkelen.
  Zie site NOC*NSF: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten

 

Gerard Dielesen, algemeen directeur van NOC*NSF deelt het volgende mee:

Eerder deze week gaf ik aan dat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op volgen en gaven wij u het advies om in Noord – Brabant alle evenementen – waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Het was goed om te zien dat er in grote mate gevolg werd gegeven aan dit advies.

Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.

In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was, nu voor heel Nederland geldt.

Vandaar dat wij u opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten.

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen.

Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Met de CTO’s hebben we de afspraak dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainings-faciliteren realiseren.

Tot slot wil ik van deze plek opnieuw benadrukken dat deze ontwikkeling velen raakt in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten.

Ook is het goed dat we beseffen dat het zware tijden zijn voor vele dienstverleners in Nederland waar ook de sport vaak en intensief mee samen werkt.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Ik ben er van overtuigd dat adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet er op gericht zijn om de gevolgen van deze virusuitbraak zo veel als mogelijk is in te perken. NOC*NSF ondersteunt deze doelstelling van harte.

Voor de volledigheid: alle informatie vanuit NOC*NSF aangaande dit onderwerp is te vinden op onze website

 

Met vriendelijke groet,
Gerard Dielessen

12-03-2020:  Damwedstrijden en het Coronavirus update

 

 

van de KNDB-site.

 

 

Laatst gewijzigd op: 12 maart 2020

 

 

 • Het RIVM adviseert continu om goed de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen en om geen handen meer te schudden. In Noord-Brabant geldt bovendien het RIVM advies om bij verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden (sociale onthouding).
 • De recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben geleid tot een aanscherping van maatregelen voor met name Noord-Brabant. De burgemeesters van de veiligheidsregio’s van de provincie Noord-Brabant hebben op 10 maart de oproep gedaan het aantal sociale contacten te beperken. Gezien de door de autoriteiten voor Noord Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie heeft NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd om sportwedstrijden in Noord-Brabant – tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
 • De KNDB neemt dit advies onverkort over. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend. Als KNDB volgen we vanzelfsprekend de ontwikkelingen en de instructies van het RIVM en de overheid.

Het bestuur, organisatoren en het bondsbureau krijgen veel vragen over hoe om te gaan met het Coronavirus. De KNDB volgt hierbij volledig het beleid van de Nederlandse overheid en het NOC*NSF. Ons advies is dan ook altijd om de richtlijnen van het RIVM te volgen (zie: www.rivm.nl). Voor het spelen op de damclub en bij binnenlandse damwedstrijden gelden de adviezen bij griep. Deze zijn daar ook zijn te vinden.

Wat betekent dit voor onze damkalender:

 • De nacompetitiewedstrijden waar Brabantse clubs bij betrokken zijn worden uitgesteld naar een nader te bepalen datum.
 • KNDB-jeugdwedstrijden (halve finales verschillende categorieën) gaan vooralsnog door. Volgende week volgt hierover nadere berichtgeving.
 • Waar provinciaal plaatsingswedstrijden voor KNDB-toernooien (sneldammen, schooldammen, e.d.) worden gespeeld, gaan we bezien of deze data later in de tijd kunnen worden geplaatst zodat organisatoren in de provincie ruimte hebben om in te spelen op omstandigheden in de provincie. Met de betreffende organisatoren wordt hierover afgestemd.
 • Voor NK-toernooien (Zoutelande en Kraggenburg) volgen we nauwlettend het beleid en maatregelen van het RIVM en NOC*NSF. Vooralsnog is hier geen aanleiding om deze toernooien af te gelasten of uit te stellen.
 • Organisatoren van grotere toernooien zoals van Witte van Moort in Westerhaar hebben de weg gevonden naar het RIVM en laten zich door hen adviseren.  In Westerhaar is door het RIVM geen aanleiding gevonden om de toernooien in Westerhaar te cancelen.
 • De centrale jeugdtrainingen komend weekeinde in Huissen gaan gewoon door.

 

Als KNDB blijven we vanzelfsprekend de ontwikkelingen nauwlettend volgen en plaatsen de meest actuele informatie op de website.

Het Bestuur van de KNDB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK 50-plus en ca. 65-plus
 

Op woensdag 11 maart 2020  werd Tjipke Smedinga 65-plus kampioen van Friesland.

Sjoerd Koopman werd 50-plus kampioen van Friesland.

 

 

Foto: Gerrit Terpstra.

11-03-2020:  Sjoerd Koopman   50-plus-kampioen Friesland

                        Tjipke Smedinga  65 plus-kampioen Friesland

 

 

Op woensdagmiddag 11 maart 2020 kwam er in Het Hof van Schoterland te Mildam een einde aan het damkampioenschap van Friesland 50-plus en 65-plus.

Sjoerd Koopman greep de eerste plaats en was daarmee automatisch 50-plus kampioen. Henk Jonker deed het goed met een punt minder. Hij eindigde voor kanshebber Sipke Doller.

Tjipke Smedinga werd 4e met 12 punten en was de hoogst geëindigde bijna 65-plus speler.

 

 

Eindstand

 

Pl Naam                     Rat  Cat. We Wi Re Ve Pu  Wp SB

1 Sjoerd Koopman CMF       1256 Fin  9  7  2  0  16 101 178

2 Henk Jonker              1092 Fin  9  7  1  1  15 100 155

3 Sipke Doller             1190 Fin  9  4  5  0  13  99 138

4 Tjipke Smedinga          1202 Fin  9  6  0  3  12 104 120
 5 Gerrit Reitsma            986 Fin  9  4  3  2  11  98 107

6 Peter Achterstraat       1094 Fin  9  4  3  2  11  89  93

7 Gerrit Terpstra          1047 Fin  9  4  3  2  11  87  93

8 Siep Altena               960 Fin  9  3  4  2  10  99 102

9 Iepie Poepjes-Koopman MFF 955 Fin  9  4  2  3  10  94  78

10 Jan de Vos               1019 Fin  9  3  4  2  10  82  77

11 Klaas Mondria             796 Fin  9  3  4  2  10  79  74

   Jan Peters               924 Fin  9  4  2  3  10  79  74

13 Joop de Graaf             823 Fin  9  3  4  2  10  71  69

14 Klaas Koopman             902 Fin  9  4  2  3  10  64  54

15 Jan T. Terpstra           952 Fin  9  3  3  3   9  93  69

16 Tabe de Vries             855 Fin  9  4  1  4   9  88  73

17 Anne Dekker              1036 Fin  9  2  5  2   9  87  74

18 John Folkers              987 Fin  9  4  1  4   9  78  65

19 Jan Sikkens               816 Fin  9  3  3  3   9  73  67

20 Geert Ferwerda            755 Fin  9  2  5  2   9  72  71

21 Ruurd Winkel              828 Fin  9  3  2  4   8  76  56

22 Sjouke Zijlstra           755 Fin  9  1  5  3   7  75  57

23 Yke Miedema               749 Fin  9  2  3  4   7  75  45

24 Sjoerd van der Molen      746 Fin  9  2  3  4   7  69  43

25 Martin Boersbroek        1023 Fin  9  1  5  3   7  60  33

26 Dummy                         Fin  6  0  6  0   6  38  38

27 Geert Rozenberg           876 Fin  9  2  2  5   6  77  40

28 Fedde van der Laan        755 Fin  9  1  4  4   6  72  43

29 Wim Berenpas              787 Fin  9  2  2  5   6  57  26

30 Jan Tuintjer              636 Fin  9  1  4  4   6  56  29

31 Jan Durk Klooster         819 Fin  9  0  4  5   4  71  25

32 Luitzen van der Heide     912 Fin  3  1  1  1   3  23  19

33 Hans Hoks                 699 Fin  9  0  2  7   2  70  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdsneldammen in Rinsumageest.

 

Op de achtergrond Henk Elgersma en Arnold Wiegersma in touw.

 

 

Foto's: aangeleverd door Arnold Wiegersma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alyne Goerres, Tjerk Bouma, Niels Doevendans en Harmen van der Velde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-03-2020:  Jeugdsneldammen in Rinsumageest

 

 

door Anrold Wiegersma.

 

 

Uitslagen sneldamavond voor de jeugd Rinsumageast 10 maart 2020

 

Groep A

1: Alyne Goerres, Damclub Ontspanning Aldeboarn, 8 punten

2: Marije Bouma, Damclub Rinsumageest, 5 punten

3: Anne Renske Pijper, Damclub Rinsumageest, 3 punten

4: Maik de Groot, Damclub Rinsumageest, 2 punten

5: Thomas Bouma, Damclub Ontspanning Aldeboarn, 2 punten

 

Groep B

1: Tjerk Bouma, Damclub Ontspanning Aldeboarn, 7 punten

2: Anna Tolsma, Damclub Rinsumageest, 6 punten

3: Brian Talma, Damclub Ontspanning Aldeboarn, 6 punten

4: Evan Jongsma, Damclub Ureterp/Drachten, 5 punten

4: Thea Talman, Damclub Rinsumageest, 5 punten

5: Merle Bouma, Damclub Rinsumageest, 1 punt

 

Groep C

1: Niels Doevendans, Damclub Rinsumageest, 8 punten

2: Nanja Elgersma, Damclub Rinsumageest, 7 punten

3: Rixt Talman, Damclub Rinsumageest, 6 punten

4: Ids Eppenga, Damclub Ontspanning Aldeboarn, 6 punten

5: Mariska Weening, Damclub Rinsumageest, 3 punten

6: Gé-Anna Klompmaker, Damclub Ontspanning Aldeboarn, 0 punten

 

Groep D

1: Harmen van der Velde, Damclub Rinsumageest, 8 punten

2: Damiën van der Meer, Damclub Rinsumageest, 6 punten

3: Raymond van der Meer, Damclub Rinsumageest, 6 punten

4: Leonie Klompmaker, Damclub Ontspanning Aldeboarn, 2 punten

4: Ymie de Groot, Damclub Rinsumageest, 2 punten

09-03-2020:  Gerlof Kolk winnaar Sytse Terpstra Slot Sneldamtoernooi

 

Gerlof Kolk winnaar 2e editie van het Sytse Terpstra Slot Sneldamtoernooi,
- Thea Kooistra pakt de hoofdprijs -

 

Oenkerk – Op vrijdagavond 6 maart 2020 was in Oenkerk de het Sytse Terpstra Slot Sneldamtoernooi. Het toernooi vernoemd naar Terpstra de man die zoveel heeft betekend voor het dammen. Het werd een geslaagde, maar vooral zeer gezellige damavond. De detailuitslagen zijn echter verdwenen, dus hiernavolgend een beknopt verslag onder voorbehoud van wellicht enkele fouten. In elke groep pakte de nummer één een rollade en de overige deelnemers ook een vleesprijs.
 

In groep A werd Gerlof Kolk eerste, Bastiaan Hollander tweede en Erwin Heslinga derde. Erwin was helemaal vanuit Leeuwarden naar Oenkerk gewandeld op zich ook een grote prestatie. Verder deden mee in deze groep Douwe Edelenbos, Taeke Kooistra,
Jan Algra, Jappie de Vries en Marcel de Vries. Hans Zondervan moest zich ziek afmelden. Hopelijk is hij niet in contact geweest met mensen die zich recent in Noord-Italië of China bevonden.
 

In groep B was Douwe Douma de sluwste en pakte de eerste prijs voor Geoffrey de La Fonteyne (2e) en Arnold Wiegersma (3e). Jan Dantuma, Harm Terpstra, Albert van Keimpema en Rinze Visser deden ook mee in deze groep.

 

In groep C ging de rollade naar Piet Wiersma. Sjoerd de Vries werd met even veel punten 2e, maar moest het afleggen op het onderlinge resultaat. Hans Klijnsma en Wytse Vonk werden 3e en 4e (op dit moment onbekend op welke volgorde).

 

De huisdammers zaten vandaag op het ere-podium. Kennelijk hadden zij bij aanvang van het toernooi geen duidelijke uitleg gekregen over hoe het allemaal werkte, want de eerste ronde werd meteen het onjuiste schema afgewerkt. Nadat deze partij was afgelopen zaten de huisdammers met z`n allen meer dan een uur aan de bar voordat ze weer verder gingen. Uitslagen waren aan het eind van de avond al kwijt.
Het schijnt dat Durk Weidenaar de rollade heeft gewonnen.

 

Bij het lezen van de titel van dit bericht dacht u wellicht ‘Thea Kooistra hoofdprijs?’
Dat klopt, na afloop van het toernooi was er nog een verloting met uiteenlopende prijzen. Hier was de hoofdprijs een fles wijn met een diner-bon van Café het Hoekje te Birdaard. Overige sponsoren die deze avond mogelijk maakten waren Slagerij Rijpma uit Giekerk, Bouwmarkt te Terp uit Birdaard en Café het wapen van Fryslân uit Oenkerk.
Niels Terpstra uit Wanswerd heeft de gehaktballen verzorgd.

08-03-2020:   Uitnodiging  31e BENELUXVET  Zomerdamtoernooi  Friesland

 

 

 

Damclub Troch Tinken Sterk uit Surhuisterveen en damclub Heerenveen organiseren de komende maanden voor de 31e keer het Open Zomerdamtoernooi Friesland

 

We spelen volgens het moyenne systeem , en het is de bedoeling om 3 groepen te maken die ongeveer even groot zijn. Het is dus afhankelijk van de totale deelname en uw rating in welke groep u terecht komt.

Om in aanmerking te komen van het groepskampioenschap met bijbehorende geldprijzen van 75 , 50 en 25 euro per klasse dienen 10 van de 14 wedstrijden te worden gespeeld.

Bepalend in welke groep u komt is uw virtuele rating van 1 mei 2020.

Bericht van verhindering op de speeldag uiterlijk 12 uur.

Het speeltempo is elk 40 minuten en daarna 1 minuut per zet.

Notatie is verplicht.

Remise is niet toegestaan voor de 40 zet. Aanvang wedstrijden is 20 uur.

Het toernooi voldoet aan de criteria om als ratingtoernooi te worden aangemerkt.
Deze rating is geldig na 1 juli 2020 .

 

15 Euro is de inleg. te voldoen op eerste speeldag aan penningmeester.

 

Bij deelname aan ons toernooi gaat u ermee akkoord dat wij foto's kunnen maken en deze gebruiken om dit toernooi te publiceren en promoten.

 

Speeldata op maandag in Surhuisterveen in cafe "de Haven"  

11 mei - 18 mei - 25 mei - 8 juni - 22 juni - 6 juli - 13 juli
 

Speeldata op dinsdag in Mildam in "Hof van Schoterland"

28 april - 6 mei - 2 juni - 16 juni - 30 juni  - 21 juli - 28juli

 

 

Aanmelding voor dit toernooi liefst voor 27 april , en dat doet u bij Henk Hosper: h.hosper@chello of

 

Joop de Graaf: johannesdegraaf@kpnmail.nl tel/watchapp 06-22919013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK Dammen 2020  -  2e klas

Willem Lep  -  Jorn Kruit

 

 

Foto: Bram Scholma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fk Dammen 2020 - hoofdklas

Theo Wolthers - Douwe Douma

 

 

Foto: Bram Scholma..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK Dammen 2020 - ereklas

Jan Adema (leeuwarden) - Jacob de Vries (Sneek)

 

 

Foto: Bram Scholma.

07-03-2020:  Persoonlijk damkampioenschap van Fryslân - FK Dammen

 

 

Op zaterdag 7 maart 2020 werd er weer heel wat afgedamd in de provincie Fryslân.

 

In Franeker zat van 3 tot en met 8 maart de wereldtop te spelen, maar dan niet in hun eigen speltype, maar in het Friese Speltype. Fryslân Open en het Grutmastertoernoai Fryslân Open.

Terwijl ik dit schrijf, het is 23.15 uur des avonds, spelen Folkert Groenveld en Alexander Georgiev hun tweede beslissingspartij. Ze zijn aan elkaar gewaagd. De eerste partij eindigde in 0,5 - 0,5.

Groenveld heeft het betere van het spel in de tweede partij.

 

Op zondag is als slotevenement het WK Frysk:

Zondag, Stadhuis, Raadhuisplein 1, 10.00-16.30 uur: 5de officiële Wereldkampioenschap FRYSK! Zestien spelers strijden om de wereldtitel FRYSK!
Het toernooi wordt in zeven ronden gespeeld.

Elke speler krijgt 10 minuten bedenktijd en voor elke gespeelde zet 10 seconden

 

In Leeuwarden is een start gemaakt met het persoonlijk damkampioenschap van Friesland, in de volksmond 'het FK' .

Er wordt gespeeld in het gebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging 'Insulinde' in drie klassen, te weten de ereklas, de hoofdklas en de 2e klas, met elk 6 deelnemers.

 

 

Ereklas

 

In de ereklas speelden Anton Schotanus en Erwin Heslinga hun partij vooruit: 1-1.

De partij tussen Jan Adema en Jacob de Vries eindigde in remise

Jan Algra en Sietse Nagel kwamen ook al niet verder dan een puntendeling.

 

Hoofdklas

In de partij van Douwe Douma en Theo Wolthers nam Douwe een 5-om-3 combinatie. Een beetje duur en net niet winnend. Theo kon zonder veel zorgen remise afdwingen.

De partij tussen Piet Leijenaar en Joop de Graaf eindigde in een overwinning voor Piet.

Beide spelers braken door en kwamen op dam. Ergens heeft Joop de remise gemist.

De derde partij tussen Wim Riddersma en Bram Scholma kwam niet op gang.

Door een calamiteit verscheen Wim niet achter het bord.. Deze partij zal nu komende donderdag worden verspeeld in dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum.

 

2e klas

Op de 36e zet ging het fout voor Sjoerd Schaaf. Een ruilactie zette Jan Sloot op voorsprong. Had Sjoerd 24-30 gespeeld en achtergelopen, dan had hij zich kunnen redden. Nu won Sloot.

Jorn Kruit en Willem Lep stevenden beide op remise af, maar na een reeks zetten verkreeg Lep een tweede dam en daarna liep Jorn er nog in. 0-2 voor Willem.

Fedde van der Laan won van Bart Adema. Aangezien de partij niet goed is ingevoerd in Toernooibase, kunnen we hierover niet veel zeggen.

 

Komende zaterdag spelen de nationale teams nacompetitie.

Op 14 maart wordt het kampioenschap hervat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale Damcompetitie -  1e klasse B
 

D.C. Twijzelerheide kampioen

 

Op donderdag 5 maart 2020  won het zestal van Damclub Twijzelerheide de uitwedstrijd tegen Huizum-3 met 3-9 en kwam daardoor onbereikbaar op de 1e plaats terecht
van de 1e klasse B. Op de foto v.l.n.r.:  Henk Stapert, Douwe Douma, Jan Dantuma, Binne Brouwer, Piet Wiersma en Harm Terpstra.

 

 

Foto: SAN

05-03-2020:  FK 50-plus en 65-plus

 

 

door Tabe de Vries.

 

                                                                                                50 p

 

Uitslagen ronde 8                          Sjoerd Koopman  15

Iepie Poepjes-Kpm.- Sjoerd Koopman   0-2   Henk Jonker     13

Klaas Mondria     - Henk Jonker      0-2   Sipke Doller    12

Tjipke Smedinga   - Sipke Doller     0-2

Siep Altena       - Gerrit Reitsma   0-2

Joop de Graaf     - Klaas Koopman    2-0

Gerrit Terpstra   - Jan Terpstra     2-0   65 p

Fedde vd Laan     - Tabe de Vries    0-2   

Peter Achterstraat- John Folkers     2-0   Gerrit Reitsma  11

Sjouke Zijlstra   - Anne Dekker      1-1   Iepie Poepjes   10

Geert Ferwerda    - Jan de Vos       1-1   Gerrit Terpstra 10  

Yke Miedema       - Jan Peters       1-1

Ruurd Winkel      - Sjoerd vd Molen  2-0   Groep A

Jan Durk Klooster - Dummy            1-1   

Wim Beerenpas     - Jan Tuintjer     2-0   Tjipke Smedinga 10

Geert Rozenberg   - Jan Sikkens      2-0   Peter Achterstr. 9

Martin Boersbroek - Hans Hoks        2-0   Anne Dekker      8

 

 

 

Loting ronde 9  De finale                  Groep B

Sipke Doller      - Sjoerd Koopman

Henk Jonker       - Gerrit Reitsma         Siep Altena      9

Tjipke Smedinga   - Iepie Poepjes          Tabe de Vries    9

Klaas Mondria     - Gerrit Terpstra        Joop de Graaf    9

Joop de Graaf     - Siep  Altena

Tabe de Vries     - Peter Achterstraat

Jan Terpstra      - Anne Dekker            Groep  C  

Sjouke Zijlstra   - Klaas Koopman

Jan de Vos        - Ruurd Winkel           Klaas Mondria    9

Jan Peters        - Jan D Klooster         Geert Ferwerda   8

Wim Beerenpas     - Jan Sikkens            Jan Sikkens      7

Yke Miedema       - Martin Boersbroek

Geert Rozenberg   - John Folkers

Jan Tuintjer      - Fedde vd Laan

Geert Ferwerda    - Hans Hoks

Sjoerd vd Molen   - Dummy

05-03-2020:  FRYSK!   (5-tegen-5-schijven Fries Spel)  7 maart in Franeker

 

Bêste dammers,

No sneon is der in toernoai FRYSK! (5 skiven) yn de Koornbeurs te Frjentsjer. It toernoai begjint om 10 oere, mei 8 omlopen (tusken de middei skoft), 10 menuten + 10 sekonden per set tinktiid.

Ynlis: € 10 (basisskoallejeugd € 5).

Alle ynternasjonale spilers fan Fryslân Open, foarsafier’t se har net pleatse foar it (Grut)mastertoernoai, dogge ek mei, dus dit is jim kâns om tsjin nasjonale en wrâldkampioenen te spyljen!

Opjefte is net perfoarst nedich, mar wol handich yn ferbân mei it ynfieren fan nammen yn ’e kompjûter:
liuwe.westra@mensa.nl / martenwalinga@hotmail.com.

Graach oant sneon!

Foar fragen: Marten Walinga, 06-34561133.

Hertlike groetnis, Liuwe Westra

05-03-2020:  De strijd om de PFDB-beker - finale en troostfinale

 

- Huizum-1 en -2 treffen DC Fryslân-1 en -2 andermaal -

 

 

door Sjoerd Huitema, bekercompetitieleider.

 

 

Geachte damvrienden,
 

De uitslagen van de halve finale van de P.F.D.B.-bekerwedstrijden voor viertallen waren :

Di   18-02 Damcombinatie Fryslân 1 (Erekl.)      -   Huizum 2 (Erekl.)      6-2

Di   18-02 Damcombinatie Fryslân 2 (Hoofdkl.)   -   Huizum 1 (Erekl.)     2-6
 

Dit betekent dat de finale dit jaar wordt gespeeld door:

Huizum 1 (Erekl.)                      -   Damcombinatie Fryslân 1 (Erekl.)

En de wedstrijd om de derde plaats met als inzet een plaats in de landelijke bekerwedstrijden:

Huizum 2 (Erekl.)                      -   Damcombinatie Fryslân 2 (Hoofdkl.)

Beide wedstrijden zullen worden gespeeld op donderdag 12 maart 2020 in:

Dorpshuis Ien en Mien,  Buorren 13A ,  9084 BB  Goutum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale Damcompetitie -  1e klasse A

De Toer, Grou kampioen

 

Op dinsdag 3 maart 2020  werd het provinciale team van De Toer uit Grou kampioen
in de 1e klasse A. Op de foto v.l.n.r.: Thomas Kuipers, Jelle Stobbe, Johan Oosterhof, Cor Hof, Gerrit Reitsma, Dick Terpstra en Joeri Beke.

 

 

Foto: Sieds Tjepkema.

04-03-2020:  De Toer uit Grou kampioen in de 1e klasse A

 

 

Door op dinsdag 3 maart met 10-2 te winnen van het team van damclub Eensgezindheid uit Woudsend is De Toer uit Grou kampioen geworden van de 1e klasse A   PFDB.

 

Het Zuidwesthoekteam kan op 4 maart in wedstrijdpunten nog op gelijke hoogte komen, maar de bordpunten van "De Toer" zijn niet meer in te halen.

 

Het kampioensteam bestaat uit:  Thomas Kuipers, Jelle Stobbe, Johan Oosterhof,
Cor Hof, Gerrit Reitsma, Dick Terpstra en Joeri Beke.

 

Het is de tweede keer binnen een week dat PFDB-bestuurder Gerrit Reitsma op een kampioensfoto staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale Damcompetitie -  hoofdklasse

Dokkum kampioen

 

Op maandag 2 maart 2020  werd het provinciale team van Damclub Dokkum kampioen in de hoofdklas. Op de foto v.l.n.r.:  Dirk Sinnema, Jetze Hoogterp, Piet Pieters,
Linze Houwink en Dirk Albert Zijlstra.

Op de voorgrond zittend Willem Nuveld.

 

 

Foto: Dirk Albert Zijlstra.

03-03-2020:  Damclub Dokkum provinciaal kampioen in hoofdklasse

 

 

De provinciale damcompetitie voor clubteams loopt nog, maar in een aantal klassen zijn de kampioenen al bekend.

 

In de ereklas was Damcombinatie Fryslân al kampioen.

 

In de hoofdklas is de kampioen ook bekend. Dit is Dokkum na de 3-9 overwinning tegen Bezint Eer Gij Begint uit Britsum op 2 maart. Urk aan zet kan de Dokkumers niet meer inhalen.

Dokkum bleef ongeslagen, alleen Lemmer wist een gelijkspel af te dwingen.

 

In de eerste klasse A kan Eensgezindheid uit Woudsend het toernooi spannend maken voor De Toer Grou en het ZWH-team. Vooral als Bolsward/Workum Combinatie in de slotronde wint van het ZWH-team, want dan spelen ook zij nog een rol in de strijd om de podiumplekken.

 

In de eerste klasse B lijkt Twijzelerheide zeker van de titel, maar ze moeten nog tegen Huizum-3. Rinsumageest kan na winst op Heerenveen/Mildam-3 theoretisch nog langszij komen. En wat te denken van Oudega S. ?

 

In de tweede klasse A heeft O.K.K.  Gerkesklooster alles tot nu toe gewonnen in de dubbelrondige competitie en heeft het kampioensfeest al lang en breed achter de rug. Ze kunnen niet meer worden ingehaald.

 

In de tweede klasse B is Opeinde de grote winnaar. Damcombinatie Fryslân-3 is al uitgespeeld en kan dus geen gevaar meer stichten.

 

Alle tabellen en uitslagen zijn te volgen op Toernooibase.

03-03-2020:  Nationale Na-competitie

 

- Heerenveen blijft hoofdklasser -

 

 

Het programma van de na-competitie van de Nationale Damcompetitie is inmiddels gepubliceerd op www.kndb.nl .

 

Het goede nieuws voor Damclub Heerenveen is dat het eerste team geen wedstrijd meer hoeft te spelen voor de na-competitie, omdat Dammend Tilburg-2 afziet van deelname. Bij de paring is rekening gehouden met de niet-willers. Deze zijn gepaard aan het hoogst geëindigde team in de eindstand van een klasse.

In dit geval betrof dit Heerenveen.

 

Damcombinatie Fryslân-1 en -2 spelen thuis tegen 020-1 en tegen De Vechtstreek Oosterveen (Gramsbergen), maar waar dat is, is in de nacompetitie niet altijd duidelijk als de afstand tussen de speellocaties van beide teams groot is.

 

Oerterp / Drachten speelt uit tegen SNA Heerhugowaard.

 

 

Veel succes allemaal. Het zijn vaak spannende wedstrijden.

 

 

Programma Nacompetitie:

 

Ereklasse/Hoofdklasse
 

Dammend Tilburg           – CTD Arnhem
Dammend Tilburg ziet af van deelname;
CTD Arnhem geplaatst.
 

Damcombinatie Fryslân     – 020-1 Amstelveen/Amsterdam

 

 

Hoofdklasse/Eerste Klasse
 

IJmuiden                  – Ons Genoegen Utrecht
Ons Genoegen Utrecht ziet af van deelname;
IJmuiden geplaatst.


Dammend Tilburg 2         – Heerenveen
Dammend Tilburg 2 ziet af van deelname;
Heerenveen geplaatst.
 

Nijverdal – Damcombinatie Zaanstreek
 

SNA Heerhugowaard         – Oerterp-Drachten
 

EDC Enschede              – WSDV 2  Wageningen

 

 

Eerste Klasse/Tweede Klasse
 

Leids Damgenootschap      – Alblasserdam
 

EAD Asten                 – Harderwijk 2
 

Damcombinatie Fryslân 2   – De Vechtstreek Oosterveen
 

CTD Arnhem 2              – De Variant
 

Roden/Leek                – Damcombinatie Zaanstreek 2

 

 

De tegenstander van een teruggetrokken team plaatst zich.
Een teruggetrokken team wordt standaard gekoppeld aan het ‘hoogste’ team van de indeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 11 -  hoofdklasse A

Nijverdal - Huizum-1

 

Op zaterdag 29 februari 2020  was de slotronde van de nationale damcompetitie voor clubtientallen. Artem Ivanov was komen overvliegen uit de Oekraïne om te winnen van invaller Gauke Dirk Nijholt.

 

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - 2e klasse A

Huizum-2 ongeslagen kampioen na overwinning op medekoploper

De Vechtstreek Oosterveen (Gramsbergen) in de slotronde.

 

V.l.n.r.:  Marten Martens, Kerst Hoekstra, Bram Scholma, Jan Bosselaar,
Marcel de Vries, Hans van Dijk, Jan Terpstra, Thijs Talsma, Theo Diemeer

en Gerrit Reitsma.Foto: Hans van Dijk zijn mobieltje.

27-02-2020:  Nationale Damcompetitie - ronde 11  (slot)

 

 

Op zaterdag 29 februari is de slotronde van de Nationale Damcompetitie.

Sommige teams zullen nog alles op alles zetten om te promoveren of om degradatie te voorkomen. In het onderstaande overzicht spelen de eerstgenoemde teams een thuiswedstrijd.

 

Voorbeschouwing:


In de Ereklas staat het topduel tussen Hijken DCT-1 en DEZ Culemborg op het programma.

 

In de hoofdklasse A zal Damcombinatie Fryslân-1 een poging doen om kampioen te worden. Het team heeft evenveel bordpunten als DES Lunteren. DES heeft een hoger bordsaldo. Als DCF wint en DES speelt gelijk of verliest, dan is het doel behaald.

Heerenveen-1 moet proberen de nacompetitie te ontlopen. Toch wel lastig om dan nog tegen DV VBI Huissen-2 te moeten spelen.

 

Oerterp/Drachten heeft net als Damkring Emmeloord een lichte tegenstander, in ieder geval lichter dan die koploper Witte van Moort-2 heeft. Enschede staat 2e, maar treft streekgenoot Borne. Dit kan in het voordeel zijn van Oerterp/Drachten als Borne beslist niet wil verliezen.

Damcombinatie Fryslân-2 staat op een gevaarlijke plaats, maar misschien passeren ze Lelystad dat tegen de koploper waarschijnlijk weinig kansen krijgt.

 

Uit de 2e klasse A zal geen team degraderen, daarom moeten we de spanning zoeken bovenin de ranglijst. Van de PFDB-teams speelt alleen Huizum-2 hier nog een rol van betekenis en wel de rol van koploper sinds ronde 2.

Toch kan er in de slotronde nog iets veranderen als De Vechtstreek Oosterveen in de thuiswedstrijd in Gramsbergen weet te winnen in het rechtstreekse duel met Huizum-2.

We kunnen moeilijk inschatten of beide ploegen fit zijn komende zaterdag.

Na afloop weten we meer.

Heerenveen-2 komt niet meer in actie. TTS Surhuisterveen mag tegen BEGB Britsum.

 

 

Hoofdklasse A

Harderwijk                 - Damcombinatie Fryslân      5-15

ADG Amersfoort             - DIOS Achterhoek            9-11

Nijverdal                  - Huizum-1 Leeuwarden        8-12

O2O-2 Amsterdam            - Hijken DTC-2               9-11

DES Lunteren               - Het Noorden-1 Groningen    11-9

DCH Heerenveen-1           - DV VBI Huissen-2           8-12

 

 

1e klasse A

MTB Hoogeveen-2            - Damcombinatie Fryslân-2    12-8

Roden/Leek                 - Damkring Emmeloord         8-12

Lelystad                   - Witte v.Moort-2 Westerhaar 5-15

Dokkum                     - Hijken DTC-3               10-10

BDV Borne                  - EDC Enschede               8-12

Oerterp / Drachten         - Eye-t Webdesign Wapenveld  17-3

 

 

2e klasse A

Troch Tinken Sterk Surh.v. - Bez. Eer Gij Beg. Britsum  14-6

De Vechtstr.Oost.v. Grams. - Huizum-2 Leeuwarden        8-12

MTB Hoogeveen-3            - Prov. Gron. Tiental Delfz. 7-13

Warffum                    - Het Noorden-2 Groningen    10-10

 

 

Nabeschouwing:

 

Hijken DCT-1 is kampioen geworden in de ereklas. De boerenkar kon weer uit de schuur worden gehaald voor een rondrit door het dorp. Harm Wiersma won vandaag en Hans Jansen verloor. Het werd 10-10 tegen nummer 2 Denk en Zet Culemborg.

Hoogeveen en Dammers uit Oost (Doetinchem) degraderen.

 

in de hoofdklasse A deed DES Lunteren wat het moest doen, winnen, maar wel heel mager tegen Het Noorden-1 uit Groningen. Damcombinatie Fryslân kon ook alleen maar een poging doen, goed scoren, maar het bleek niet genoeg. DES promoveert en DCF-1 mag het proberen in de nacompetitie.

Huizum-1 won vandaag in en van Nijverdal en is toch nog in het linker rijtje beland.

Gauke Dirk Nijholt maakte zijn debuut in Huizum-1. Na een keurige opening viel het doek.

Heerenveen-1 verloor van VBI DV Huissen-2 en kan zich nog redden in de nacompetitie.

Dit hangt dan even af van welk clubteam er gespeeld moet worden. De nacompetitie is op 14 maart a.s.  020-2 Amsterdam en ADG Amersfoort degraderen.

 

Oerterp/Drachten won met de dikke cijfers 17-3 van Eye-t Webdesign Wapenveld en stelde daarmee de 3e plaats veilig. Opschuiven deed men niet, omdat  Witte van Moort-2 uit Westerhaar en EDC Enschede ook wonnen. Witte van Moort-2 werd kampioen.

Het kan best eens zijn dat Oerterp/Drachten in de nacompetitie tegen Nijverdal moet spelen.

Ook Damkring Emmeloord won en bleef daarmee 4e.

Dokkum was incompleet. Er moet een auto verdwaald zijn, o nee het was een thuiswedstrijd. Met een team van 7 personen werd er tegen Hijken DCT-3 nog 10-10 gespeeld !

Damcombinatie Fryslân-2 verloor van MTB Hoogeveen-2, ondanks een grappige combinatie van Piet Leijenaar. Ook DCF-2 mag herkampen.

 

Het streekduel in de 2e klasse A tussen TTS Surhuisterveen en BEGB Britsum eindigde in het voordeel van eerstgenoemde.

Huizum-2 stond bovenaan en bleef na een overwinning op medekoploper

De Vechtstreek Oosterveen (Gramsbergen) bovenaan en kampioen van de 2e klasse A.

Promotie naar de 1e klasse A is een feit.

Heerenveen-2 kwam niet meer in actie.

27-02-2020:  Tweede Oefen Kloksimultaan in Ureterp bij Oerterp

 

 

Op woensdagavond 18 maart a.s. zal Johan Teake Dekker een tweede Oefen Kloksimultaan spelen in Multifunctioneel Centrum De Wier te Ureterp tijdens de clubavond van damclub Oerterp.

Hiervoor worden nog tegenspelers gezocht.

 

Afgelopen week speelde Dekker al een oefen kloksimultaan in Mildam tegen 15 spelers.

Deze keer hoopt men op 30 tegenspelers. Geef je op !

 

Flyer Oefen Kloksimultaan-2

26-02-2020:  Jan van Dijk en Tamar Visser naar finale NK

 

 

Op zaterdag 22 februari 2020 was de slotronde van de halve finale van het persoonlijk damkampioenschap van Nederland.

 

In groep A waren Jitse Slump (12 pnt.) en Casper Remeijer (11 pnt.) al zeker van plaatsing voor de finale, die op 10 april van start gaat in Kraggenburg (NOP).

 

In groep B werd Bhiem Ramdien winnaar met 10 punten. Bart Terwel werd 2e, hij kwam als overwinnaar uit de bus na een herkamp tegen Andrew Tjon A Ong, die net als Terwel op 9 punten uitkwam. Ramdien en Terwel dus door naar de finale.

Hein Meijer eindigde opvallend in de middenmoot.

 

Groep C werd glorieus gewonnen door Jan van Dijk uit Ureterp door zelf te winnen van Dirk Joosten, terwijl medekoploper Ron Heusdens verloor van Erik ten Haagen. Van Dijk kwam uit op 11 punten en Heusdens werd met 9 punten nog 2e. Beiden door naar de finale. Jan van Dijk was bijzonder produktief met 5 overwinningen.

Teake Kooistra speelde in de slotronde remise tegen Yuen Wong en eindigde met 5 punten op de 7e plaats.

 

Henk Grotenhuis ten Harkel was de duidelijke winnaar in groep D met 11 punten.

Hij gaat rechtstreeks naar de finale. De nummer 2 moest komen uit een herkamp tussen drie achtpunters, t.w. Anton van Berkel, Henk Kalk en Stijn Overeem. Anton van Berkel bleek de beste te zijn. Ook hij is weer finalist.

Jos Stokkel hield zich niet aan zijn rating, want hij eindigde in de middenmoot.

Waylon Poot uit Easterlittens speelde een keurige remise tegen Anton van Berkel en sloot hiermee het plaatsingstoernooi goed af. Poot eindigde met 3 punten op plaats 8.

 

Vrouwengroep.

Het is Tamar Visser (18 jaar) uit Bartlehiem gelukt om ook de 7e partij, tegen groepskampioene Laura Timmerman (11 pnt.), remise te spelen. Ze bleef ongeslagen en eindigde met 7 punten op de 4e plaats. De veteranen Jacqueline Schouten en Barbara Graas werden 2e en 3e met 8 punten. Ook zij gaan naar de finale in Zoutelande.

 Privacystatement
Praktische linken

Jeugd Sneldamtoernooien

Actuele linken:


WIT SPEELT EN WINT

Tjalling Goedemoed heeft onlangs het boek
Art of Winning online gebracht.
Hierin is o.a. de bovenstaande stand te zien,
die zijn oorsprong kent in de in 2005 gespeelde FK-partij tussen Erwin Heslinga en Katrinus Posthumus. Erwin was toen tien jaar jonger en de stand stond iets anders en een stukje voller.
Na ronde 2 van het FK 2015 stelde Goedemoed de vader van het fragment de vraag hoe wit in bovenstaande stand kan winnen. Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ook de omzittenden kwamen er niet uit. Volgens de creator van het boek wist EH wel dat het om een partij tegen 'Kat' ging.
Gluurders ? Nee, hier wordt gedamd.
Salou:  Michel Trouet - Erwin Heslinga.
Na 52.44-39 maakte zwart het leuk uit.
DamZ damset