Provinciale Friese Dambond
  opgericht 7-1-1928                                                                  www.pfdb.nl


Golden Prague 2016 
Overzicht van de speelzaal met opvallend veel jeugdspelers.
Foto:  aangeleverd door Ton Weenink
P.F.D.B. - Nieuws juni 2016


Praktische linken
Actuele linken:


Leerzame linken


WIT SPEELT EN WINT

Tjalling Goedemoed heeft onlangs het boek
Art of Winning online gebracht.
Hierin is o.a. de bovenstaande stand te zien, die zijn oorsprong kent in de in 2005 gespeelde FK-partij tussen Erwin Heslinga en Katrinus Posthumus. Erwin was toen tien jaar jonger en de stand stond iets anders en een stukje voller.
Na ronde 2 van het FK 2015 stelde Goedemoed de vader van het fragment de vraag hoe wit in bovenstaande stand kan winnen. Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ook de omzittenden kwamen er niet uit. Volgens de creator van het boek wist EH wel dat het om een partij tegen 'Kat' ging.
Gluurders ? Nee, hier wordt gedamd.
Salou:  Michel Trouet - Erwin Heslinga.
Na 52.44-39 maakte zwart het leuk uit.

 

Redactie: Sietse Nagel.

 

28-06-2016: Remisesfeertje in Zomercompetitie

Surhuisterveen 27 juni 2016 -  Gerrit Terpstra

In de damarena van cafe de Haven waren 36 dammers neergestreken om ronde 9 van de zomercompetitie te spelen. Aan de toptafels werd het nodige vuurwerk verwacht hetgeen echter uitbleef. De remises van de eerste acht spelers brachten weinig mutaties in de ranglijst teweeg. In totaal werden van de 18 partijen in 10 gevallen een remise als uitslag genoteerd.

Personen die wel wisten te winnen waren Piet Leijenaar tegen Johannes van der Meulen- Geert Rozenberg tegen Sietse Jonker, waardoor Geert stilletjes terug sloop naar plaats 4. De overwinning van Bernard Post tegen Wim Riddersma was als verwacht evenals de pot tussen Klaas Mondria en Hielke Luik. Joop de Graaf uit Oudega deed ook goede zaken door Sjoerd van der Molen te lanceren in een vrije val. Tjalling Oegema wist Pieter Dijkstra te bedwingen evenals Ype Kroods0ma tegen Gerard Weinans.
De partij tussen clubgenoten Jelle Jongsma en Sjouke Zijlstra werd in het voordeel van Jelle beslist. In ronde 10 die a.s. maandag opnieuw in Surhuisterveen gespeeld wordt zullen een aantal achtervolgers de kans krijgen om de koplopers te gaan bedwingen.
Voor de goede orde de personen die een aanval kunnen verwachten.

 

Groep A
1. Sipke Doller         Haulerwijk       1.255
2. Rinus Veenstra       Joure            1.238

3. Henk Hosper          Mildam           1.208

 

Groep B
1. Bert Oegema          Mounein          1.248
2. Harm Terpstra        Feanwalden       1.204
3. Durk Douma           Lioessens        1.188

 

Groep C
1. Geert Rozenberg      Mildam           1.216
2. Piet Wiersma         Twijzelerheide   1.163
3. Sietse Jonker        Oudega           1.055

22-06-2016: Verslag 36e Golden Prague damtoernooi

 

door Ton Weenink

 

Van 12 tot en met 18 juni 2016 vond voor de 36de keer in Praag een internationaal damtoernooi plaats. Een toernooi dat wordt gespeeld in een mooie locatie, hartje Praag. De stad heeft voor de dammer maar zeker ook voor elke andere willekeurige bezoe-

ker wat te bieden. Is het niet een bezoekje aan de beroemde Karelsbrug of de Joodse wijk dan wel de architectuur van de stad, die Praag zo bijzonder maken.

Ook een bezoekje aan de astronomische klok waarbij elk uur de twaalf apostelen zich

tonen, trekt talloze toeristen. Het toernooi dat derhalve een kleine week duurde, wordt op de woensdagavond na de vierde speelronde gevolgd door een tochtje langs de vele cafés en restaurants die Praag rijk is. Met 19 spelers was Nederland het beste vertegenwoordigd, gevolgd door Tsjechië met 14, Hongarije 9, Israël 4, Frankrijk 3, Litouwen 2, Moldavië 2, Duitsland 1, Polen 1 en Wit-Rusland 1.

Opvallend was hierbij dat Hongarije en Tsjechië behoorlijk wat jeugdspelers hadden afgevaardigd. Met 10 deelnemers uitkomend in de Friese competitie of anderszins, was Friesland (PFDB) dit jaar weer prima vertegenwoordigd. Het toernooi werd gewonnen door A. Domchev uit Litouwen met twaalf punten uit zeven wedstrijden.   

 

Overige door de “Friese” spelers behaalde punten:

 

06  Erwin Heslinga      7-10

15  IJsbrand Haven      7-09

17  Anton Schotanus     7-08

24  Jan Terpstra        7-08

26  Bart Jonker         7-07

28  Reinout Sloot       7-07

29  Joop Kip            7-07

31  Hans van Dijk       7-07

37  Ton Weenink         7-07

39  Gerrit Reitsma      7-06

21–06-2016: Tjalling Goedemoed postuum erelid K.N.D.B.

Tijdens de Bondsraadsvergadering van de K.N.D.B. op zaterdag 18 juni 2016 is aan de op vrijdag 6 mei jl. overleden Tjalling Goedemoed het erelidmaatschap van de K.N.D.B. toegekend. Dit gebeurde op voorstel van Thijs van den Broek, die niet kon begrijpen dat er geen aandacht was in het onlangs verschenen bondsblad 'Het Damspel' voor de dood van Tjalling, die als speler, trainer en schrijver veel voor de damsport heeft betekend.
Een ruime meerderheid stemde voor.

Thijs heeft voor elkaar gekregen dat in het eerstvolgende bondsblad een In Memoriam komt te staan.

Op zaterdag 18 juni heeft Auke Scholma in zijn rubriek in de Leeuwarder Courant (en waarschijnlijk het Dagblad van het Noorden, want dat is dezelfde rubriek) aandacht besteed aan het plotseling heengaan van Tjalling. Hij heeft drie door hem gecreëerde probleemstanden geplaatst.
 

Michael Stempher somt op Facebook het volgende rijtje verdiensten op:

Een korte opsomming van de bijdrage die Goedemoed heeft geleverd aan de damsport:
- Bondstrainer Centrale Junioren Training
- Rubriekschrijver voor een krant in Friesland (22 jaar in het Friesch Dagblad)
- Auteur van A Course in Draughts, dit boek is in talloze talen vertaald
- Publicatie van een groot aantal damvideo's op Youtube
- Publicatie van een groot aantal composities
- Jeugdtrainer in opkomende damlanden als Tsjechië
- Belangrijke auteur voor Dammentor en ander KNDB-lesmateriaal

 

Hieraan zijn nog diverse grote en kleine activiteiten op damgebied toe te voegen, van lesgeven op scholen, bij hemzelf thuis en bij jeugdspelers thuis, het schrijven van lesmateriaal Fries Spel, het geven van simultaans in Leeuwarden tijdens Koninginnedag, het herschrijven van het damboek 'Oom jan leert zijn neefje dammen', waarin hij het jongetje Roy heeft genoemd, een naam waarbij Tjalling aan Roy Coster heeft gedacht, het schrijven voor landelijke dambladen, we noemen een hele serie artikelen in 'Hoofdlijn' over de Keller-opening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Open Zomercompetitie, Surhuisterveen
De middenmoot met Jelle Jongsma en Reinout Sloot.

Foto:  Gerrit Terpstra.

21-06-2016: Sipke Doller uit Haulerwijk handhaaft koppositie in zomercompetitie

Surhuisterveen, 20 juni 2016 - Gerrit Terpstra.

In de 8e ronde van het toernooi was in de kopgroep een aantal beslissende partijen waarbij onderling tegen elkaar gespeeld werd. Sipke Doller uit Haulerwijk kwam uit tegen Bert Oegema uit Mounein. In hun partij werden de risico’s vermeden en na 40 zetten werd remise overeengekomen waarbij beide spelers in hun groep de 1e positie op de ranglijst behielden. Meer vuurwerk was er te zien in de partij tussen Harm Terpstra uit Feanwalden en Geert Rozenberg uit Mildam. Door de overwinning van Harm steeg hij naar plaats 4 en duikelde Geert van plaats 2 naar plaats 9.  Henk Hosper uit Mildam blijft goed volgen door zijn overwinning op Henk Jonker uit Oudega. De eerste Henk zal na zijn a.s. vakantie waarschijnlijk nog een eindsprint inzetten om de koplopers aan te vallen. Nog even geduld dus. De partij tussen Sjoerd van der Molen uit St.Johannesga en Martin Boersbroek uit Oudehorne was nog lang onderwerp van gesprek. Ook de analisten konden niet zeker aangeven of de remise was gemist door Sjoerd. Met de nederlaag duikelde hij maar liefst 8 plaatsen naar beneden. De spanning  in de B groep is trouwens om te snijden. Good old Durk Douma uit Lioessens die de weg en hindernissen naar cafe de Haven ditmaal de baas was gaf ook Wim Riddersma uit Drachten het nakijken in de partij en verschijnt hierdoor in de totaallijst ineens op plaats 5. Oppassen geblazen dus in de komende weken. Piet Wiersma uit Twijzelerheide speelt ook een constant toernooi. Met de remise tegen Sytze Jonker uit Oudega nestel hij zich in de C groep voorlopig fraai op kop. Opmerkelijk zijn hier ook de prestaties van Johannes van der Meulen uit Zwaagwesteinde. Een ongeslagen status en 9 punten uit 7 wedstrijden geeft een fraaie plaats in de middenmoot.

Volgende week maandag wordt opnieuw gespeeld in Surhuisterveen en met de terugkomst van een aantal    buitenland spelers kan weer de nodige spanning worden tegemoet gezien.

Ranglijst na 8 ronden
1. Sipke Doller       Haulerwijk       1.257
2. Bert Oegema        Mounein          1.254
3. Rinus Veenstra     Joure            1.224
4. Harm Terpstra      Feanwalden       1.207
5. Durk Douma         Lioessens        1.201

21-06-2016: Aleksej Domchev wint Golden Prague 2016; Heslinga wordt 6e

Aleksej Domchev heeft het Golden Prague damtoernooi 2016 gewonnen met 12 punten uit 7 ronden. Kees Romijn werd verrassend 2e met 10 punten. Ook nummer 3 Marcel Monteba haalde 10 punten. Eigenlijk was er een hele groep 10-punters, waaronder Erwin Heslinga, die daarmee 6e werd. Er waren 56 deelnemers.

 6. Erwin Heslinga       10
15. IJsbrand Haven        9
17. Anton Schotanus       8
24. Jan T. Terpstra       8
26. Bart Jonker           7
28. Reinout Sloot         7
29. Joop Kip              7
31. Hans van Dijk         7
34. Piet Dijkstra         7
37. Ton Weenink           7
39. Gerrit Reitsma        6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Open Zomercompetitie, Surhuisterveen
Geert Rozenberg niet langer aan de leiding.

Foto:  Gerrit Terpstra.

16-06-2016: Moyennesysteem veroorzaakt wisseling in de ranglijst.

 

door Gerrit Terpstra.
 

Tijdens de 7e ronde van het zomerdamtoernooi Fryslan op dinsdag 14 juni blijkt opnieuw de verrassende uitkomst van het gehanteerde moyennesysteem. De speler die niet speelt kan daardoor de koppositie overnemen van een speler met meer wedstrijdpunten omdat het tegenstandersgemiddelde een rol speelt.

Bert Oegema uit Mounein stond na ronde 6 nog fier bovenaan en wist inj de 7e ronde fraai remise te spelen tegen de sterke Klaas Veldstra uit Emmeloord.  

Desondanks zag hij zijn score veranderen van 1.289 in 1.253 waardoor de niet spelende Sipke Doller uit Haulerwijk voorlopig de koppositie van Bert overnam.

Ook de niet spelende Geert Rozenberg zakte een plaatsje in de ranglijst ondanks dat zijn eerdere tegenstanders zijn score omhoog brachten van  1.243 naar 1.252

Helaas bleken in deze ronde een groot aantal spelers verhinderd hetgeen de ranglijst een enigszins vertekend beeld geeft.

Met een groot aantal meerdaagse toernooien in het vooruitzicht zoals Hoogeveen-Nijmegen-Brunssum-Heerhugowaard blijft het voor de wedstrijdleiding een opgave een gelijkwaardige opstelling te creeren.

De komende 3 maandagen wordt het toernooi gehouden in de arena van cafe de Haven te Surhuisterveen en zal het wellicht iets duidelijker worden wie uiteindelijk de kanshebbers zijn voor het eremetaal.

 

Opvallende feitjes uit deze ronde.

Rennie Bloemsma moest in het late eindspel helaas capituleren tegen clubgenoot Andrie Oord. Johannes van der Meulen had een valstrik opgebouwd tegen Hans Hoks maar verzuimde volgens de analisten daarna de volle winst binnen te halen. Willem Lep en Jelle Jongsma gingen gepaard van de nodige commentaren over tot remise.

Joop de Graaf was de speler die in een 2 tegen 4 stand het langst stand hield en de avond toch moest afsluiten met een nederlaag tegen Martin Boersbroek.

Sietse Terpstra vergaloppeerde zich en dacht een combinatie uit te halen tegen Piet Wiersma maar zag Piet doorslaan i.p.v. dat de dam werd gepakt. Opgeven was toen de enige oplossing.

 

Hoofdklas
1. Sipke Doller              Haulerwijk
2. Rinus Veenstra            Joure
3. Erwin Heslinga            Leeuwarden

1e klas
1. Bert Oegema               Mounein
2. Harm Terpstra             Feanwalden
3. Martin Boersbroek         Oudehorne

2e klasse
1. Geert Rozenberg           Mildam
2. Piet Wiersma              Twijzelerheide
3. Sjoerd vd Molen           St. Johannesga

16-06-2016: Roel Boomstra Sneldamkampioen van Nederland

Op zaterdag 11 juni 2016 werd in denksportcentrum Den Hommel te Utrecht het NK Sneldammen gehouden. Eerst werden er voorronden verspeeld. In de middag vielen de beslissingen. Roel Boomstra werd kampioen met 11 punten. Zijn toekomstige rivaal in de strijd om het wereldkampioenschap, Jan Groenendijk liet zich niet zien in de hoogstre finalegroep.
Groenendijk werd 1e in de ook niet misselijke groep A2.

Sjoerd Koopman was de beste PFDB-speler in het geheel met de 4e plaats in groep A3.
Rein van der Wal greep de 3e plaats in groep B1 en Aize Plantinga in groep B2.

Bij de jeugd werd Jorrit Ensing 2e in Pupillen groep C en Jacob Noordhuis 2e in Welpen groep C.

Groep A1
1. Roel Boomstra       11 punten
2. Alexander Baliakin  10
3. Wouter Sipma         9

Groep A2
1. Jan Groenendijk     12
2. Anton van Berkel    10
3. Hein Meijer          9

Groep A3
1. Shammie Kasnadi     10
2. Koos van Amerongen   9
3. Harmjan Lammers      6
4. Sjoerd Koopman       5

Groep B1
1. Jeffrey Steen       11
2. Wijnand Voskuil jr.  9
3. Rein van der Wal     7

Groep B2
1. Aart Slager         11
2. Kariem Droog        10
3. Aize Plantinga       9

5. Piet Leijenaar       7

Groep B3
1. Evert van der Pol   11
2. Ruben Groenendijk   10
3. Jack van der Plas    8

Groep C1
1. Wouter van den Berg 10
2. Nirandjan Mohabier   8
3. Gerrit Roeterdink    8

7. Wim Riddersma        6
8. Douwe Douma          3

Groep C2
1. Lars Knol           10
2. Jacco Keizer        10
3. Bernard Renting      9

Groep C3
1. René Runhaar        10
2. Maikel Schotman      9
3. Daniel Boom          9

8. Jan Sloot            5

Vrouwen
1. Olga Kamychleeva    23 uit 14
2. Heike Verheul       22
3. Ester van Muijen    19

Junioren
1. Jitse Slump         24 uit 15
2. Wouter Wolff        23
3. Nick Waterink       21

14. Marieke Altena      8

Aspiranten A
1. Marco de Leeuw      13
2. Dirk Vet            11
3. Jorne Huiting        9

8. Tamar Visser         3

Pupillen A
1. Emre Hageman        11
2. Machiel Weistra      9
3. Tom Rinner           7

Pupillen C
1. Yaroslav Gilevych   13
2. Jorrit Ensing       11
3. Kasper Barentsen     9

Welpen A
1. Roland Kreeft       14
2. Wilmer Oostindjer   10
3. Frank de Bruijn     10

Welpen C
1. Yonathan Oeij       14
2. Jacob Noordhuis     12
3. Luca Smit            9

07-06-2016: Bert Oegema koploper Open Zomercompetitie

door Gerrit Terpstra.

 

Surhuisterveen 6 juni 2016.

 

Johannes van der Meulen en Tjalling Oegema scoren in blauw tijdens het zomertoernooi Friesland.

In de damwereld is het een bekend gegeven als je tegen een sterkere tegenstander scoort dat de uitslag in toernooibase in het blauw verschijnt.

Tijdens de 6e ronde van de 27e zomercompetitie Fryslan wist Joihannes van der Meulen uit Zwaagwesteinde dit resultaat te behalen tegen Ype Kroodsma uit Buitenpost.

Ook Tjalling Oegema uit Mounein in de hoofdgroep wist voormalig Fries damkampioen Erwin Heslinga op een keurige remise te houden. De analisten geven zelfs aan dat er wellicht meer in had gezeten. Eén en ander is op toernooibase prachtig te volgen.

Door het verschil in aantal wedstrijden geeft de stand hier en daar enigszins een vertekend beeld maar duidelijk is dat de achtervolgers van de koplopers op het vinketouw zitten. In de eerstvolgende ronden kan er dan ook nog van alles gebeuren nu er nog slechts 6 van de totaal 15 ronden zijn gespeeld.

Henk Jonker uit Oudega verzuimde door een foute slagkeuze de volle winst binnen te halen tegen Reinout Sloot uit Leeuwarden en moest remise toestaan. Ook in de partij tussen Sipke Doller uit Haulerwijk en Bernard Post uit Leeuwarden heeft Bernard door een verkeerde afruilkeuze de remise waarschijnlijk gemist.

Andries Oord uit Oudehorne was de eerste speler die door zijn tegenstander Hans Hoks uit Oudeschoot met een nul werd opgezadeld en vroeg huiswaarts kon keren.

Durk Douma uit Lioessens die via de nodige wegversperringen uiteindelijk met veel moeite de speelzaal had bereikt liet Sjouke Zijlstra met een leuk slagzetje de hakken zien, waardoor Durk weer steeg op de ranglijst.


Ranglijst per groep:

A groep:
1. Sipke Doller       Haulerwijk       1.279
2. Erwin Heslinga     Leeuwarden       1.208
3. Rinus Veenstra     Joure            1.125

B groep:
1. Bert Oegema        Mounein          1.289
2. Harm Terpstra      Feanwalden       1.218
3. Martin Boersbroek  Oudehorne        1.051

C groep:
1. Geert Rozenberg    Mildam           1.243
2. Piet Wiersma       Twijzelerheide   1.175
3. Sjoerd vd Molen    St Johannesga    1.158

24-05-2016: 19e Salou Open Damtoernooi gewonnen door Georgiev

Op maandag 23 mei eindigde het 19e Salou Open Damtoernooi. Alexander Georgiev won het toernooi met 14 punten uit 9 partijen. Op de 2e plaats eindigde Ainur Shaibakov (13 p.) en op de 3e plaats Evgeni Vatutin (13 p.). Wouter Sipma werd de beste Nederlander met 12 punten en de 7e plaats. Roel Boomstra werd met 12 punten 10e.

Beste PFDB-speler onder de Spaanse zon was Jacob de Vries uit Sneek met de 34e plaats en 10 punten.

 34. Jacob de Vries            10
 37. Anton Schotanus           10
 57. Tjalling van den Bosch    10
 86. Reinout Sloot              8
 96. Bernard Post               8
116. Klaas Mondria              7
128. Jan T. Terpstra            5

In totaal waren er 138 deelnemers.

24-05-2016: Geert Rozenberg op kop in Zomercompetitie

door Gerrit Terpstra.


SURHUISTERVEEN - Tijdens de 4 e ronde van dit toernooi werden er in de Ereklasse verschillende winstmogelijkheden gemist. Hoofdklasser Harm Terpstra legde zijn wil op aan ereklasser Klaas Veldstra maar vergat zichzelf te belonen door de winst uiteindelijk te missen en genoegen te nemen met remise. Maar ja een 4 e plaats in de ranglijst is ook wat waard. Rinus Veenstra uit Joure speelde een puike partij tegen de virtuele koploper Sipke Doller uit Haulerwijk.

Zijn goede stand met perspectieven ging teloor omdat Sipke weer een verraderlijke slagzet had voorbereid waardoor het potje uiteindelijk naar remise toe liep.

Piet Leyenaar uit Leeuwarden kan voorlopig de titel remisekoning op zijn naam schrijven. Kroegbaas en deelnemer Henk Hosper uit Mildam was hierdoor zeker behoorlijk onder de indruk. In een gewonnen uitgangspositie liep hij door eigen toedoen in een valletje waarbij hij op meerslag bleef staan en Piet lachend zijn 4 e remise noteerde. De uitvoerige analyse achteraf zal Henk ongetwijfeld een slechte nachtrust hebben bezorgd.

Opvallende spelers in dit toernooi zijn de volgende. Geert Rozenberg uit Mildam voert de ranglijst aan met 7 punten uit 4 wedstrijden. Zelfs Willem Lep uit Britsum kon hieraan afgelopen maandag niets veranderen.

Bert Oegema speler van het roemruchte Damcombinatie Friesland team heeft eveneens 7 punten behaald en schakelde directe tegenstander Martin Boersbroek maar even uit. Harm Terpstra al eerder genoemd volgt met 6 punten en heeft al een relatief zwaar programma achter de rug.

Eveneens met 6 punten op de 6 e plaats Sape één van de gebroeders Hiemstra uit Harkema. Sape die een goed clubseizoen afsloot bij TTS uit Surhuisterveen bevestigde zijn goede vorm en Gerard Weinans moest in Sape zijn meerdere erkennen.

Maar met nog 11 ronden te gaan en de terugkomst van de Spanjegangers die een toernooi in Salou afwerkten kan er nog van alles gebeuren in de komende weken. Naast de uitslagen en partijen zal op toernooibase in de komende tijd informatie worden verstrekt op welke wijze de danmarena van cafe de Haven kan worden bereikt i.v.m. de wegwerkzaamheden waardoor Surhuisterveen op zijn kop staat.

 

Animatie probleemstand

(aangeleverd: Tjalling Goedemoed).

Tjalling Goedemoed †
FMJD Promotieprijs voor Tjalling Goedemoed , uitereikt door dr. Frank Teer voorafgaand aan het Open Nieuwjaars Sneldamgala in Tivoli Huizum op donderdagavond 8 januari 2015.