Provinciale Friese Dambond
  opgericht 7-1-1928                                                                  www.pfdb.nl


Praktische linken

Actuele linken:
WIT SPEELT EN WINT

Tjalling Goedemoed heeft onlangs het boek
Art of Winning online gebracht.
Hierin is o.a. de bovenstaande stand te zien, die zijn oorsprong kent in de in 2005 gespeelde FK-partij tussen Erwin Heslinga en Katrinus Posthumus. Erwin was toen tien jaar jonger en de stand stond iets anders en een stukje voller.
Na ronde 2 van het FK 2015 stelde Goedemoed de vader van het fragment de vraag hoe wit in bovenstaande stand kan winnen. Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ook de omzittenden kwamen er niet uit. Volgens de creator van het boek wist EH wel dat het om een partij tegen 'Kat' ging.
Gluurders ? Nee, hier wordt gedamd.
Salou:  Michel Trouet - Erwin Heslinga.
Na 52.44-39 maakte zwart het leuk uit.

P.F.D.B. - Nieuws september 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-9-2017: PFDB najaarsvergadering

Gerrit Terpstra en Jan Bosselaar verlaten PFDB-bestuur,

maar voorzitter Bosselaar  (rechts) blijft nog even aan.

 

Foto: Sietse Nagel

Redactie: Sietse Nagel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-9-2017: PFDB-vergadering in Het Hof van Schoterland te Mildam.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-9-2017: PFDB-bestuur.

Reinout Sloot, Gerrit Terpstra, voorzitter Jan Bosselaar, secretaris Oscar Veltman en penningmeester Gerrit Reitsma.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-9-2017: PFDB-vergadering. Reekers, Walinga, Zijlstra en Feenstra.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-9-2017: PFDB-vergadering in Mildam goed bezocht.

Links de 'nieuwe' KNDB-voorzitter Ebbo de Jong. Verder zien we Ultsje Hosper, Erwin Heslinga, Sjoerd de Vries, maar in it tsjuster ek Jan Algra en Gabriël Heerema.

 

Foto: SAN

22-09-2017: Goed bezochte PFDB-vergadering in teken van afscheid

 

Op de PFDB-najaarsvergadering op woensdag 20 september 2017 in Het Hof van Schoterland te Mildam kwamen vele clubbestuurders af. De avond stond in het teken van het afscheid van zowel de voorzitter, Jan Bosselaar uit Marrum, als de vice-voorzitter/leden-administrateur/bestuurslid competitiezaken, Gerrit Terpstra uit Bakkeveen. Zij  hadden hun vertrek aangekondigd. Maar aangezien er geen opvolger is voor het voorzitterschap en er in 2018 nog een groot evenement in de provincie Fryslân zal worden gehouden, gaf Bosselaar aan zijn voorzittersrol te zullen blijven vervullen tot aan de voorjaarsvergadering. Wedstrijdleider Reinout Sloot toverde nog een paar flessen speciaal bier tevoorschijn voor beide afscheidnemers, die ook een dambord ontvingen.

Gerrit Terpstra kreeg ook nog een speldje door Bosselaar opgespeld, wegens 50 jaar lidmaatschap van de KNDB. Hier voelde hij niets van.

 

Nieuw in het bestuur is Sjoerd Huitema, die buiten het bestuur de bekercompetitie al runde. Hij wordt penningmeester. Die functie werd tot nu vervult door Gerrit Reitsma, die het boekjaar met winst wist af te sluiten. Reitsma volgt Gerrit Terpstra op.

De notulen van secretaris Oscar Veltman werden zonder veel opmerkingen goedgekeurd. Competitieleider

 

In april wordt het NK Dammen in Harlingen georganiseerd. Ook zal in het kader van Leeuwarden/Fryslân 2018 (Leeuwarden Culturele Hoofdstad) het WK Dammen Fries Spel worden verspeeld. Marten Walinga van de Stichting Wereldkampioenschap Fries Dammen (Stifting WFD) was op uitnodiging aanwezig om zijn plannen kenbaar te maken aan de vergadering. Hij legde uit hoe volgens hem de geschiedenis van het damspel in Friesland is, dat het Fries Spel ouder is dan het internationale dammen in de provincie. Dit is, als je aanneemt dat op alle oude damborden van rond 1600 het Friese spel werd bedreven, op die manier aan te tonen.

Voor het Friese Spel zijn een paar apps ontwikkeld, waarmee je goed kunt oefenen en waarmee je gemakkelijk tegen geroutineerde dammers en tegen niet dammers een potje op je smartphone kunt spelen, zoals bij wordfeut (scrabble).. Walinga vertelde verder dat er plannen zijn om het EK Fries Spel te houden in Amsterdam en dat er nog kampioenschappen zullen worden gehouden in Italië, Tsjechië en mogelijk Zuid-Amerika.

Voor wie interesse had, was er nog uitleg na de vergadering over het spel.

 

De nieuwe KNDB-voorzitter Ebbo de Jong reisde af naar Friesland om zich te presenteren, de toestand van de KNDB te bespreken, vragen te beantwoorden en ideeën op te doen.  Het gaat niet zo goed met de KNDB, wat het bestuur, de financiën en het ledental betreft. Hier zal in de komende tijd aan gewerkt moeten worden. Eenvoudige oplossingen hiervoor zijn er niet. Het één hangt samen met het andere en sommige maatregelen leveren nauwelijk iets op.

 

Veel clubs merken de krimp. De Sneeker Damclub moest zich terugtrekken uit de Nationale Competitie een week voordat deze zou beginnen. Er waren onvoldoende spelers beschikbaar. Sommige spelers vonden voor deze competitie onderdag in teams van andere clubs. SDC is een voorbeeld van een eerst gezonde club, waarin ineens de klad is gekomen. Hopelijk richt de club zich op, want de PFDB zonder SDC bestaat eigenlijk niet. Kwam niet ooit de grote Hans de Boer hier vandaan ? Werd niet in Sneek het Lankhorst zaterdagtoernooi met meer dan 200 deelnemers gehouden in de bovenzaal van Hanenburg ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie clubtientallen van start

Damclub Heerenveen in Mildam tegen Harderwijk, Dokkum en Roden/Leek-2.

 

Foto: Oscar Veltman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nat.comp.: Troch Tinken Sterk Surhuisterveen - Damcombinatie Fryslân-3.

Engel Vrouwe - Douwe Hania (93 jaar) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nat.comp.: Het Noorden-2 - Huizum-2.

Jacob Ganzevoort met de vuist in de lucht tegenover Gerrit Reitsma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-9-2017: Marinus Damkat (Het Noorden) 50 jaar lid van de KNDB.

Danny Staal overhandigt hem een oorkonde.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Noorden-1 - Huizum-1

Jacob de Vries en Rein van der Pal in volle actie tegen Nick Hoving en Martijn de Jong.

 

Foto: SAN.

15-09-2017: Nationale Damcompetitie voor clubtientallen - ronde 1

 

Op zaterdag 16 september 2017 zet iedere rechtgeaarde dammer de wekker om op tijd ergens in het land in het speellokaal aanwezig te zijn. De Nationale Damcompetitie gaan namelijk dan van start en dat is één van de grootste, zo niet het grootste, damevenement van ons land. Wat zeg ik, van Europa of zelfs de Wereld. Aanvang: 12.00 uur.

We geven in het overzicht de wedstrijden van PFDB-teams met vermelding dat het team van de Sneeker Damclub zich helaas terug heeft moeten trekken.

Het eerstgenoemde clubteam speelt thuis.

 

Hoofdklasse A - KNDB

DCH Heerenveen           - Harderwijk                 12-8
Gooi & Eemland           - DamComb.Fryslân Wânswert   7-13

Het Noorden Groningen    - Huizum Leeuwarden Goutum   11-9

 

1e Klasse A - KNDB

DCH Heerenveen 2         - Fortuin Dokkum             10-10

ADG Amersfoort           - Damcombinatie Fryslân 2    15-5

OG Drachten              - EDC Enschede               9-11

Roden/Leek               - Damkring Emmeloord         12-8

 

2e Klasse A - KNDB

DCH Heerenveen 3         - Roden/Leek 2               11-9

Troch Tinken Sterk Surh. - Damcomb.Fryslân 3 Fryslân  13-7

Het Noorden 2 Groningen  - Huizum 2                   7-13

Hijken DTC 3             - Bez. Eer Gij Beg. Britsum  14-6

12-09-2017:  1e Europees Kampioenschap Fries Spel in Amsterdam

 

Beste dammers,

Graag maken we jullie attent op een bijzonder damweekend in Amsterdam: het eerste Europese kampioenschap Fries dammen!

We zijn erg blij dat we dit kampioenschap zo snel kunnen organiseren na de officiële erkenning van het Fries dammen door de FMJD, en we hopen dan ook dat dit toernooi een succes wordt.

Uiteraard zullen veel dammers een zekere drempel voelen om zomaar aan zo’n toernooi mee te doen. Toch willen we jullie serieus uitnodigen hierover na te denken en je aan te melden.

Wij van onze kant willen er alles aan doen om de drempel voor het toernooi zo laag mogelijk te houden, en het toernooi zelf ook aantrekkelijk te maken.

* Op de eerste dag van het toernooi, donderdag 19 oktober, houden we een korte masterclass voor ‘nieuwe’ Friese dammers.

* Het toernooi vindt plaats op tallship Artemis die aan de NDSM-pier te Amsterdam ligt: een unieke en sfeervolle locatie!

* De toernooibijdrage van € 75 is inclusief lunch aan boord van de schepen; het is zelfs mogelijk op de schepen te overnachten!

* Een prijzenpot van € 3000 voor in totaal 24 dammers. Een deel van de prijzenpot wordt gereserveerd voor een B-klasse van nieuwe of pas beginnende Friese dammers.

* De sterkste Friese dammers zijn van deelname uitgesloten.

* De Europees kampioen en reserve kampioen krijgen naast een geldbedrag de eerste twee startbewijzen voor het Wereldkampioenschap Fries Dammen in augustus 2018.

Voor nadere gegeven verwijzen we naar bijgevoegd document. Aanmelding is mogelijk tot 1 oktober.

Graag tot ziens in Amsterdam op 19, 20, 21 en 22 oktober!

Namens de organisatie,

Marten Walinga (martenwalinga@hotmail.com / 06-34561133)

Liuwe Westra (liuwe.westra@mensa.nl / 06-30837586)

 

EK 2018-flyer

WK 2018 flyer

06-09-2017: Jaarrekening, Balans 2016 en Begroting 2018 gepubliceerd

 

Penningmeester Gerrit Reitsma heeft de cijfers van Jaarrekening en Balans 2016 en de Begroting 2018 vrijgegeven. Deze zijn te vinden achter de link in 'Nieuws'- 'Bestuurs-nieuws' -  'PFDB-vergadering'. Deze gegevens komen aan de orde in de PFDB-vergadering van 20 september a.s.

06-09-2017:  Jeugddamplan Rinsumageest

 

Damclub Rinsumageest en basisschool De Tarissing te Rinsumageest werken actief samen om leerlingen kennis te laten maken met denksporten.
De damclub verzorgt damlessen op school. Enkele leerlingen komen voor damles bij de damclub. Recent heeft dit geleid tot de derde plaats bij het Nederlands kampioen schooldammen door een team van vijf leerlingen van De Tarissing.
Damclub Rinsumageest en basisschool De Tarissing hebben het voornemen om de samenwerking uit te breiden. Er wordt een nieuw lesprogramma door de damclub aangeboden op school en talenten uit de hele regio NO-Friesland komen in aanmerking voor damles van een gediplomeerd damtrainer.

 

U kunt stemmen via de volgende link:

 

https://www.sponsoractievankabelnoord.nl/projecten/jeugddamplan-rinsumageest-2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leopold Sekongo winnaar Mello Koolman Rapiddamtoernooi.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mello Koolman Rapiddamtoernooi Groningen 2017.

2. Jean-Marc Ndjofang, 1. Leopold Sekongo, 3. Jan van Dijk.

 

Foto: SAN

02-09-2017: Leopold Sekongo wint Mello Koolman Rapidtoernooi 2017

                                                  - Jan van Dijk 3e -

 

Pl.  Naam                       Cat AW +   =   -  Pt  WP  SB

 1 2 Leopold Sekongo, Ivoorkust   A 8  5 - 3 - 0  13  80  125

 2 1 Jean Marc Ndjofang, Kameroen A 8  5 - 3 - 0  13  80  124

 3 3 Jan van Dijk, Ureterp        A 8  5 - 2 - 1  12  79  108

 4 5 Rein van der Pal, Heerenveen A 8  3 - 5 - 0  11  81  107

 5 4 Martin Dolfing, Groningen    A 8  3 - 5 - 0  11  78  102

 6 9 Martijn de Jong, Groningen   B 8  4 - 3 - 1  11  77  100

 7 6 Klaas Leijenaar, Groningen   A 8  3 - 5 - 0  11  76  101

 8 10 Jan Ekke de Vries           A 8  4 - 3 - 1  11  74   96

 9 8 Nick Hoving                  A 8  4 - 2 - 2  10  81   90

10 7 Erwin Heslinga               B 8  3 - 4 - 1  10  77   87

11 17 Dennie van Dijk             C 8  3 - 4 - 1  10  67   79

12 12 Jan van Meggelen            B 8  2 - 5 - 1   9  75   78

13 13 Siep Buurke                 B 8  3 - 3 - 2   9  74   72

14 11 Floris Tol                  C 8  3 - 3 - 2   9  70   71

15 16 Jan Adema                   B 8  2 - 5 - 1   9  69   73

16 14 Nico Werkman                C 8  2 - 5 - 1   9  69   72

17 18 Auke Zijlstra               B 8  3 - 3 - 2   9  68   68

18 21 Sietse Nagel                C 8  4 - 1 - 3   9  68   61

19 20 Reinout Sloot               C 8  2 - 5 - 1   9  63   64

20 28 Ben Dekens                  D 8  4 - 1 - 3   9  62   56

21 15 Johan Zijlstra              C 8  3 - 2 - 3   8  69   50

22 22 Jaap Huizinga               D 8  3 - 2 - 3   8  68   57

23 24 Jan Terpstra                E 8  3 - 2 - 3   8  65   55

24 19 Meinze Feenstra             D 8  2 - 4 - 2   8  64   56

25 25 Maarten Wichgers            B 8  2 - 4 - 2   8  63   61

26 26 Henk Pruim                  E 8  2 - 4 - 2   8  61   52

27 27 René Wijpkema               B 8  3 - 2 - 3   8  61   51

28 29 Berend Plijter              D 8  3 - 2 - 3   8  61   46

29 35 Machiel Weistra             C 8  3 - 2 - 3   8  57   42

30 36 Gert Bosker                 B 8  3 - 2 - 3   8  53   43

31 23 Nicole de Vries             E 8  2 - 3 - 3   7  65   54

32 33 Roland Kreeft               E 8  2 - 3 - 3   7  58   42

33 34 Hans van Dijk               D 8  1 - 5 - 2   7  55   42

34 30 Elisabeth Kramer            E 8  3 - 1 - 4   7  55   34

35 31 Jacob Pronk                 C 8  2 - 2 - 4   6  66   39

36 37 Geert Lubberink             E 8  1 - 4 - 3   6  61   39

37 38 Johan Rademaker             D 8  1 - 4 - 3   6  60   31

38 32 Jan Starke                  E 8  2 - 2 - 4   6  59   39

39 39 Gerco Lubberink             D 8  2 - 2 - 4   6  57   34

40 40 Wim Koopman                 D 8  1 - 4 - 3   6  54   33

41 41 Henk Prak                   D 8  2 - 2 - 4   6  54   26

42 42 Marinus Damkat              E 8  1 - 4 - 3   6  47   30

43 45 Gerard Kramer               E 8  2 - 2 - 4   6  42   22

44 44 Fenno Werkman               E 8  2 - 1 - 5   5  48   19

45 43 Max Doornik                 E 8  1 - 2 - 5   4  55   22

46 46 Nick de la Fonteyne         C 8  0 - 4 - 4   4  49   23

47 47 Pascal Strijker             E 8  0 - 3 - 5   3  51   15

48 48 Egbert Koning               E 8  0 - 2 - 6   2  46    7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo van der Galiën

*  1-4-1961     -     †  28-8-2017

 

Onverwacht heeft  Leo het wereldse verlaten.
Naar verluidt werd een infectie hem fataal.

We zien de bevlogen damfotograaf hier achter het bord in actie tijdens zijn eigen

Hepie Koelstra Open Rapid damtoernooi in  'De Jister' te Twijzelerheide.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo van der Galiën zoals velen hem hebben gekend.

 

Foto: Badhûs.

27-08-2017: PFDB Ledenvergadering

 

De ledenvergadering van de Provinciale Friese Dambond zal zijn op woensdag

20 september 2017 in het Hof van Schoterland te Mildam. Aanvang 20.00 uur.

 

De stukken (agenda en notulen van de voorjaarsvergadering op 19 april) worden gepubliceerd onder het kopje 'Bestuursnieuws' in het rolmenu boven aan de pagina.

De agenda kunt u ook hieronder bekijken.

 

 

 

NAJAARS-LEDENVERGADERING PFDB

 

Datum: 20 september 2017
Plaats:  Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50 te Mildam
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen van de agenda

 3. Mededelingen

 4. Notulen voorjaars-ledenvergadering

 5. KNDB zaken / NK 2018 Harlingen

 6. Financiën
     a: Jaarrekening
      b: Kascommissie
      c: Begroting

 7. Jeugdactiviteiten

 8. Voorzitter KNDB introduceert zich
       
       --- Pauze ---

  9. Clubcompetities

10. FK’s en 55+ toernooi

11. Eventuele voorstellen van de clubs

12. Bestuurszaken
       Aftredend: Jan Bosselaar en Gerrit Terpstra
       Verkiesbaar: Sjoerd Huitema

NB: ER IS NOG GEEN KANDIDAAT VOOR DE POSITIE VAN VOORZITTER !!!

13. Rondvraag

14. Sluiting

KOMT ALLEN   !

24-08-2017: Mello Koolman Rapid damtoernooi 2017

 

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 september organiseert Damgenootschap Het Noorden weer de strijd om de Mello Koolman trofee. Ook deze keer is weer gekozen voor de rapide vorm. Iedere speler speelt acht partijen. Op vrijdagavond worden 3 partijen gespeeld. Op zaterdag worden dit jaar 5 ronden gespeeld.

 

Aanvang ronde 1: vrijdag 1 september om 20:00 uur

Aanvang ronde 4: zaterdag 2 september om 10:30 uur

Prijsuitreiking: zaterdag 2 september rond 17:00 uur

 

Prijzengeld

De hoofdprijs bedraagt 200 euro, de tweede prijs is 100 euro en de derde prijs 50 euro. Daarnaast zijn er geldprijzen (30, 20 en 10 euro) te verdienen in ratinggroepen. De rating groepen worden ingedeeld afhankelijk van het aantal deelnemers.

 

Er zijn ook prijzen voor de jeugd, mits er voldoende deelname is in die categorie.

 

Het inschrijfgeld bedraagt 10,00 euro per speler, jeugd 5,00 euro. Grootmeesters betalen geen inschrijfgeld

 

Het toernooi wordt gespeeld in:

Jannes van der Wal Denksportcentrum

Oliemuldersweg 43

9713 VA Groningen

 

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 31 augustus via onze website http://www.hetnoorden.org/scripts/opgave.php of bij Nick Hoving (06-57658265)

 

met vriendelijke groet,

Damgenootschap Het Noorden

19-08-2017: Auke Scholma wint MTB Open Hoogeveen

 

Zenuwslopend moet de slotronde van MTB Open vandaag in Hoogeveen zijn geweest.

Auke Scholma stond aan kop en hield stand. Maar liefst zes spelers eindigden in de top van de ranglijst met 12 punten uit 8 partijen. We noemen ze even: Auke Scholma, Martijn van IJzendoorn, Thomy Lucien Mbongo, Ladji Fofana, Jean Marc Ndjofang, Bert Aalberts.

Nederlanders en Afrikanen. Het verschil werd gemaakt door de tegenrating.

In de slotpartij werkte de winnaar plichtmatig 40 zetten af tegen  Mbongo, waarbij de ruil niet uit de weg werd gegaan. Remise was voldoende voor het kampioenschap.
Van de PFDB-spelers bleef Anton Schotanus de rest voor met 10 punten.
Henk Jonker werd een goede 2e.

 

27. Anton Schotanus, Leeuwarden   8 - 10 punten

37. Henk Jonker, Oudega Sm.       8 -  9

52. John Folkers, Steenwijk       8 -  8

57. Jan Snijder, Urk              8 -  8

68. Jan de Vos, Akkrum            8 -  7

73. Jan T. Terpstra, Leeuwarden   8 -  7

78. Klaas Mondria, Wolvega        8 -  7

90. Albert Hendrik Snijder, Urk   8 -  6

92. Joop de Graaf, Oudega Sm.     8 -  6

108. Sijtze Terpstra, Birdaard     4 -  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nummers 1 en 2 van de onderlinge competitie seizoen 2009 - 2010 met op de voorgrond Henk de Jong, die dat seizoen kampioen werd van de Tweede Klasse

 

Foto: archief damclub Ontspanning te Aldeboarn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kampioensteam van 1966 met zittend in het midden Henk de Jong. Zittend geheel links een jonge Jelte Veld en zittend geheel rechts de inmiddels 90-jarige Berend Stapert, tevens erelid van de club. 

Foto: archief damclub Ontspanning te Aldeboarr.

19-08-2017:

In Memoriam

 

Hendrik (Henk) de Jong


 
*  Heerenveen  02-11-1927   -   †  Aldeboarn  16-08-2017

 

Erelid damclub Ontspanning

Ons bereikte het droevige bericht dat woensdag, in zijn woonplaats Aldeboarn,
ons trouwe en betrokken erelid Henk de Jong op 89-jarige leeftijd is overleden.

Henk de Jong werd geboren in Heerenveen aan de Dracht alwaar zijn ouders een smederij hadden. In Tsjits Bottema vond hij zijn grote liefde en voor haar verhuisde hij naar Aldeboarn. Aanvankelijk was hij boerenarbeider in Soarremoarre , een klein buurtschap tussen Aldeboarn en Akrum, later begon hij zelf een boerenbedrijf even buiten het dorp aan de Easterboarn.

Dammen nam een belangrijke plek in in het leven van Henk de Jong. In een oud contributieboek van damclub Ontspanning valt te lezen dat hij zich op dinsdag 24 november 1953 aanmeldt bij de Boarnster damclub. In die tijd namen de leden elke week trouw 40 cent mee en de toenmalige penningmeester hield dat wekelijks keurig bij.
Henk de Jong is, tot aan zijn overlijden, maar liefst 64 seizoenen lang onafgebroken lid geweest van damclub Ontspanning.

Henk de Jong was geen onverdienstelijk dammer. Hij was fanatiek en wilde er uit halen wat er in zat, maar dat ging nooit ten koste van de sociale contacten. Altijd betrokken en waar nodig tijd voor een praatje. Al snel wist hij zich een plaats te bemachtigen in de hoogste klasse van de onderlinge competitie. Hij maakte ook deel uit van het meest succesvolle bondsteam van damclub Ontspanning dat in 1966 kampioen werd in de Eerste Klasse PFDB en mocht promoveren naar de provinciale Hoofdklasse . Vier jaar later, in het seizoen 1970 - 1971, wist hij zelfs de (enige) clubtitel te bemachtigen en daarmee onttroonde hij Jelte Veld als kampioen.

Henk de Jong was een betrokken lid en heeft zich enorm ingezet voor damclub Ontspanning en deed dat op zijn geheel eigen wijze. Op de ledenvergadering van 13 september 1962 werd hij tot voorzitter van de Boarnster damclub gekozen, een functie die hij tot en met september 1977 heeft bekleed. Op enthousiaste, en soms emotionele, wijze leidde hij de club, waarbij hij in al zijn enthousiasme soms niet meer goed uit zijn woorden kwam en hij de Friese en Nederlandse taal regelmatig door elkaar heen gebruikte. Tevens was hij van 1988 tot en met 2002 secretaris van de damclub.

Ook was Henk de Jong één van de animators van de Boarnster damdag die de club jaarlijks organiseerde en waarvan de eerste editie op 10 februari 1962 werd gehouden. Op gloriedagen kwamen daar soms wel 150 dammers op af. Met een ‘lelijke eend’ werden daags voor het toernooi bij diverse clubs damborden opgehaald om iedereen maar te kunnen laten spelen. Door dalende belangstelling werd op 31 oktober 1987 de laatste Boarnster damdag georganiseerd en kwam er een einde aan een 25-jarig durende traditie.

Tijdens het 50-jarig jubileum van damclub Ontspanning op 12 april 1988 werd Henk de Jong  voor al zijn verdiensten (samen met Bauke Dykstra, Hennie Nieuwland en Berend Stapert) benoemd tot erelid van de Boarnster damvereniging. Tijdens het 75-jarig jubileumfeest van de damclub kreeg hij ter ere van zijn 50-jarig lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Dambond, door de voorzitter van de Provinciale Friese Dambond Jan Bosselaar, een zilveren speldje opgespeld.

Naarmate de leeftijd ging tellen zat hij minder fanatiek achter het dambord, maar zijn betrokkenheid bij de club bleef onverminderd groot. Hoewel hij zelf niet meer speelde voor de bond belde hij na een bondswedstrijd de volgende dag om 9:00 uur ’s morgens de voorzitter (je kon er de klok op gelijk zetten), om te vragen hoe de wedstrijd was afgelopen. Bij een slecht resultaat hoorde je bijna de teleurstelling in zijn stem. Ook vond hij het prachtig als er weer jonge dammers doorstroomden naar de senioren. Ondanks dat hij ook tegen de jeugd de punten niet kado gaf, kon hij er intens van genieten als de jeugd hem wist te verslaan. Zijn liefde voor de club maakte dat hij goed door had dat de jeugd de toekomst van de club in handen heeft. In 1990 degradeerde hij voor het eerst uit de hoogste klasse om vervolgens afwisselend uit te komen in de Eerste en Tweede Klasse. De laatste jaren liet de gezondheid hem steeds vaker in de steek maar waar mogelijk bleef hij de gang naar de damclub maken. Afgelopen seizoen wist hij in de Tweede Klasse te komen tot een totaal van 15 punten uit 18 wedstrijden.

Damclub Ontspanning verliest in Henk de Jong een trouw en betrokken persoon die veel voor de Boarnster damclub heeft betekend en daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd.

We wensen zijn kinderen en familie veel sterkte toe in de komende tijd bij het verwerken van dit verlies.

Namens damclub Ontspanning,

Durk Smidstra (voorzitter)

18-08-2017: Auke Scholma tambour-maître MTB Hoogeveen Open

 

Na 7 speelronden staat de Groninger-Fries Auke Scholma uit Baflo met 11 punten boven aan de ranglijst. Dit dankt hij aan de beste tegenrating, want Jean Marc Ndjofang, Thomy Mbongo (beide uit Kameroen) en Ladji Fofane (Ivoorkust) hebben exact evenveel wedstrijdpunten. Hierachter volgt een groep 10-punters met o.a. Martijn van IJzendoorn.

De beste PFDB-speler in het klassement is Henk Jonker uit Oudega Sm. met de 30e plaats en 8 punten. Anton Schotanus bevindt zich in dezelfde puntengroep.

Morgen is de ontknoping en dit is vast en zeker live te volgen via Toernooibase.

18-08-2017: Wereldkampioenschap Fries dammen

                      - Friese cultuursport verovert de wereld -

 

door Marten Walinga.

Na jaren van voorbereiding maakt het originele damspel uit Fryslân de internationale sprong door in 2018 het eerste wereldkampioenschap Fries dammen te organiseren.  Vanaf oktober 2017 wordt een reeks internationale kwalificatietoernooien gehouden die uitmonden in het WK in het stadhuis van Leeuwarden van 3 tot en met 10 augustus '18.  In deze periode vallen de sportevenementen van Culturele Hoofdstad; Leeuwarden-Fryslân 2018.

Fries dammen wordt internationaal zeer gewaardeerd door haar complexiteit, diepgravend eindspel en kleine remisemarge.

In de afgelopen jaren hebben de sterkste denksporters ter wereld in Fryslân ervaring opgedaan tijdens de Fryslân Open toernooien in Franeker, de wereldkampioen snelschaken Vasyl Ivanchuk uit Oekraïne roemt het spel en plaatst dit toernooi onder zijn favorieten.

De internationale federatie van dambonden, FMJD, heeft dit spel onlangs erkend. Dit maakt de weg vrij om meer bekendheid en ondersteuning te krijgen.

Verspreiding en ondersteuning op speltechnisch gebied wordt vooral gegenereerd door de gratis App: Fries Dammen (Frisian Draughts).

Uitgebreide informatie vindt u in de bijlage, deze informatie is vrij over te nemen.

Wilt u meer informatie, contact met de organisatie of contact met één van de internationale spelers die hebben deelgenomen aan de toernooien van de afgelopen jaren, neem dan contact op met onderstaande.

Stichting Wereldkampioenschap Fries Dammen (Stifting WFD)
Buorren 10, 8845 SG Waaksens
+31 6 3456 1133                       
www.frisiandraughts.com

martenwalinga@hotmail.com / info@frisiandraughts.com

16-08-2017: MTB Open 2017 Hoogeveen

 

Met 110 deelnemers is op 14 augustus 2017 het MTB Open damtoernooi van start gegaan in Hoogeveen. Het evenement duurt tot en met 19 augustus.

Na 4 ronden is er een kopgroep van zes 7-punters met Jan Hendrik Kok op de allereerste plaats. Frank Teer, Auke Scholma, Ladji Fofana, Jimmy Depaepe en Matthias de Kruijf volgen. In de groep hierachter, de 6-punters, bevinden zich enkele grote kanshebbers voor de toernooioverwinning. We noemen Jean Marc Ndjofang en Martijn van IJzendoorn. Ook Anton Schotanus bevindt zich in deze groep.

Hoe de overige PFDB-spelers het doen, daarover later meer.

13-08-2017: Damseizoen van start over tweeeneenhalve week

 

Het was een hele lange zomerstop voor de niet-toernooidammers, maar het wordt tijd om de vingervlugheid weer te trainen en de hersencellen weer in gang te zetten.

Over 2,5 weken is het weer gewoon september, de maand, waarin diverse onderlinge clubcompetities uiteen zetten en waarin de eerste ronden plaatsvinden van de Nationale Damcompetitie voor clubtientallen.

De niet-clubdammer moet niet schromen zich snel aan te melden bij de plaatselijke damclub, want veel clubs kunnen leden zeer goed gebruiken.

 

Af en toe verandert er iets in de damwereld, wordt er een club opgericht, gaan clubs samen, heft een club zichzelf op of verhuist een club van locatie.

Zo zal De Oldehove uit Leeuwarden de komende competitie opgegaan zijn in Damcombinatie Fryslân en is Damclub Huizum door sluiting van Tivoli na 70 jaar verhuisd naar Dorpshuis 'Ien en Mien' aan de Buorren te Goutum, Huizum-zuid zoals al werd gegrapt.

13-08-2017: Christian Niami (Kameroen) winnaar Brunssum Open

 

Toernooisite Brunssum Open.

 

Waar GMI Hein Meijer na vrijdag 11 augustus (een fraaie overwinning op GMI Leopold Kouogueu Komou – Kam.) op één van zijn grootste successen in zijn carrière leek af te stevenen, gooide MF Christian Niami (Kam.) op zaterdag 12 augustus 2017 toch nog roet in het eten. Niami versloeg met een mooie forcing/combinatie Yuen Wong, terwijl Meijer niet verder kwam dan een remise met onderhuidse spanningen tegen GMI Macodou NDiaye (Sen.).

Niami ging op tegenstandersrating Meijer voorbij en won daardoor het Brunssum Open NK. Ook MI Thomy Lucien Mbongo (Kam.) kwam nog tot een score van 14 uit 9 door Tjeerd Harmsma op zijn enige nederlaag te trakteren. MI Anton van Berkel werd de beste van een quintet spelers met 13 uit 9 gevolgd door Kouogueu Koumou, MI Leopold Sekongo, NDiaye en nestor MF Anton Schotanus, die in een fraaie partij de Limburgse veteraan Wiel Maertzdorf in het stof deed bijten.

Bron:Piet Bouma

 

Drie spelers dus met 14 punten op het podium. Anton Schotanus (74) was met 13 punten en de 8e plaats de beste PFDB-speler. In een subklassement met veteranen eindigde hij als 2e achter Hein Meijer (56).

Jan Terpstra (Leeuwarden) kwam tot 8 punten, terwijl Klaas Mondria (Wolvega) en Harry Mennema 7 punten bij elkaar speelden.

 

Jean Marc Ndjofang (Kameroen) staat op plaats 41 in de ranglijst met niet meer dan 6 partijen en 9 punten. Dit kwam, omdat hij naar Kameroen werd geroepen om een belangrijke onderscheiding in ontvangst te nemen, die normaal nooit aan een dammer wordt uitgereikt, maar eerder aan spelers uit nummer 1 sport voetbal.

 

 8. Anton Schotanus          9 - 13 punten

69. Jan T. Terpstra          9 - 8

80. Klaas Mondria            9 - 7

84. Harry Mennema            9 - 7

 

(105 deelnemers)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yneke Goerres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Friese deelneemsters met hun deelnamediploma's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK Jeugd in Vitebsk Wit Rusland

Het Nederlandse Team met Tamar, Yneke en Michelle is blij met kampioenen

Jitse Slump en Machiel Weistra..

 

Foto's:  Facebook  Michelle Witteveen en Yeneke Goerres.

10-08-2017: EK Jeugd

 

Het EK Jeugd is weer voorbij in Vitebsk (Wit Rusland). Het werd een succes voor het Nederlands Team, want bij de junioren was het Limburger Jitse Slump, die de titel greep met een score van 12 uit 9, evenveel als nummer 2 Wouter Wolf. Bijna kleurde het hele podium oranje, want Nick Waterink werd 4e met evenveel wedstrijdpunten als nummer 3.

Machiel Weistra, spelende voor Heteren en Wageningen werd met 15 uit 9 afgetekend Europees kampioen bij de aspiranten.

Onze Friese inbreng stelde zich ietwat bescheidener op, maar uit alles sprak dat ze een leuke tijd hebben gehad in Wit Rusland. Zie hun resultaten hieronder en op Toernooibase.

 

EK Dammen Aspiranten meisjes                          Whl Wl

 1. Elena Kichkina, Rusland                  9-13     73  86

 2. Yana Lazowik, Wit Rusland                9-13     72  85  

 3. Yana Yakubovich, Wit Rusland             9-12

 

 9. Darja Koullen, Limburg                   9-10

16. Suzanne Staal, Groningen                 9- 9

17. Tamar Visser, Fryslân-Wyns               9- 9

 

(24 deelnemers)

 

EK Dammen Pupillen meisjes

 1. Maryia Chasnakova, Wit Rusland           9-14     76  90

 2. Sandaara Aprosimova, Rusland             9-14     74  88

 3. Aliona Bolshakova, Rusland               9-12

 

 7. Luise Gabbert, Gelderland-Wageningen     9-11     73  87

 8. Marie Gabbert, Gelderland-Wageningen     9-11     54  65

16. Yneke Goerres, Fryslân-Aldeboarn         9- 9

 

(24 deelnemers)

 

EK Dammen Welpen meisjes

 1. Galina Flippova, Rusland                 9-13     81  94

 2. Saiaana Naumova, Rusland                 9-13     79  92

 3. Antanina Kuchynskaja, Wit Rusland        9-13     70  83

 

22. Tanya-Marie Cnossen, N-Brabant-Eindhov.  9- 8     55  68

23. Puck Boudens, N-Holland - Heerhugowaard  9- 8     55  64

25. Michelle Witteveen, Fryslân-Aldeboarn    9- 7

 

(28 deelnemers)

04-08-2017: Michelle Damt en Ynekes Dammen tijdens het EK Jeugd

 

Geweldig hoe enthousiast jeugddamsters als Yneke Goerres en Michelle Witteveen met hun sport 'Dammen' omgaan. Hoe leuk zijn hun verhalen, die ze nu publiceren tijdens het EK Jeugd in het Wit Russische Vitebsk.

Lees ze op de Facebookpagina's

 

https://www.facebook.com/MichelleDamt/

 

https://www.facebook.com/ynekesdammen/

 

Voorlopig hebben Tamar Visser, Yneke Goerres en Michelle Witteveen elk 4 punten in respectievelijk het EK Aspiranten meisjes, EK Pupillen meisjes en EK Welpen meisjes.

Zie ook Toernooibase.

03-08-2017: Morgen start het 40e Brunssum Open damtoernooi

 

Het 40e open damtoernooi in Brunssum gaat van start in sporthal Rumpen op vrijdag 4 augustus en en duurt tot en met 12 augustus 2017. Vanavond al wordt er in het centrum simultaan gespeeld tegen Afrikaanse dammers. Dit kan, omdat in de afgelopen dagen de daminterland werd verspeeld van het team van Nederland tegen het team van Afrika.

Nederland. Team KNDB verloor de eerste wedstrijd met 4-6, de tweede wedstrijd werd gewonnen met 3-7 en de derde wedstrijd eindigde in een gelijkspel, gelijk spel dus.

16-14 voor Nederland.

Het Nederlands vijftal bestond uit de Fab Four (Roel Boomstra, Jan Groenendijk, Martijn van IJzendoorn en Wouter Sipma) en de naar Limburg geëmigreerde Olga Kamychleva.

 

De fabuleuze vier, de dam-Toppers, verschenen deze week in het programma 'Jinek' in glitterjasjes aan tafel. Weer een hoogtepunt in de damgeschiedenis. Er verscheen o.a. op Facebook een foto waarop de Fab Four een zebrapad neemt, gelijk The Beatles.

 

Onder de deelnemers de PFDB-spelers, Anton Schotanus, Jan Terpstra, Harry Mennema en Klaas Mondria. Ook een soort van Fab Four.